Skip to main content

Udbyderens vilkår og betingelser

Læs disse betingelser omhyggeligt, da de sammen med den specifikke information om din bekræftede videretransport udgør grundlaget for din aftale med udbyderen som beskrevet på din reservationsbillet. I disse reservationsbetingelser henviser 'vi', 'os' og 'vores' til serviceudbyderen. I disse reservationsbetingelser henviser 'du', 'din/dit' og 'dig' samt 'passager(er)' til den førstnævnte person på reservationen samt alle personer på hvis vegne, som reservationen er foretaget, eller alle øvrige personer, til hvem reservationen overdrages.

Din videretransport kan blive leveret af en eller flere uafhængige udbydere. Disse udbydere leverer videretransporten i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, som udgør en del af din aftale med os. Nogle af disse vilkår og betingelser kan begrænse eller fraskrive udbyderens ansvar over for dig.

Reservation og betaling for den bestilte videretransport

Din reservation er bekræftet, og du har en aftale med os om den pågældende videretransport, når den relevante betaling er sket til os. Der eksisterer ingen aftale mellem os, før alle beløb for videretransporten er modtaget fuldt ud af os fra vores agent.

Priser

Vi forbeholder os ret til at ændre vores annoncerede eller bekræftede transportpriser. Hvis vores reservationsagent ikke informerer dig om den korrekte aktuelle pris for den videretransport, du ønsker at bestille, på tidspunktet for bekræftelse af din reservation, giver vi dig mulighed for at ombestille din videretransport til den korrekte pris eller annullere bestillingen og få alle betalte beløb tilbagebetalt.

Ændringer og annulleringer

Hvis I er et rejsebureau eller en forretningspartner, og I har brug for at ændre eller annullere jeres reservationsoplysninger, skal I gøre det på nettet ved at logge på jeres konto på http://www.holidaytaxis.com/login.php og der benytte funktionen Søg i reservationer i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne nedenfor.

Annulleringer:

På webstedet - reservationer kan til enhver tid annulleres på nettet.

Ved annullering på nettet mere end 5 dage før datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport er der intet annulleringsgebyr, og reservationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud til jer, hvis det allerede er betalt.

Ved annullering på nettet inden for 5 dage i forhold til datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport (herunder reservationer, hvor bestilleren ikke møder op) skal der betales 100% annulleringsgebyr for reservationen.

Ikke via websted - reservationer kan til enhver tid annulleres af Holiday Taxis’ administrationsteam ved at sende en e-mail til admin@holidaytaxis.com.

Ved annullering via e-mail mere end 5 dage før datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport skal der betales et adminstrationsgebyr på GBP 20,00 pr. annulleret reservation, som I er ansvarlige for betalingen af.

Ved annullering via e-mail inden for 5 dage i forhold til datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport (herunder reservationer, hvor bestilleren ikke møder op) skal der betales 100% annulleringsgebyr for reservationen.

Datoen og klokkeslættet for modtagelse af e-mailen afgør, om der skal betales gebyr for reservationen.

Annulleringsgebyr vil eventuelt være dækket af en ferieforsikring.

Hvis vi af en eller anden årsag, som er uden vores kontrol, ikke kan levere den bestilte videretransport, forbeholder vi os ret til at arrangere alternativ videretransport af mindst den samme standard som den oprindeligt bestilte videretransport. Hvis det meget mod forventning viser sig, at den bestilte videretransport ikke kan leveres som bestilt, og vi ikke er i stand til at tilbyde en tilsvarende alternativ videretransport, tilbagebetaler vi alle beløb, som er indbetalt til os.

Ændringer:

På webstedet - reservationer kan ændres på nettet ind til 3 dage før datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport uden administrationsgebyr, medmindre reservationsprisen ændres på grund af det bestilte produkt, køretøjets type, antal køretøjer, feriested, antal passagerer, nattakst eller årstidsbetingede ændringer mv. Hvis en ændring på nogen måde medfører ændring af den oprindelige reservationspris, bliver I opkrævet den nye pris baseret på reservationsoplysningerne for den ændrede bestilling.

Ved ændringer inden for 3 dage i forhold til datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport skal I kontakte Holiday Taxis’ administrationsteam som angivet nedenfor.

Ikke på websted - reservationer kan til enhver tid ændres før datoen og klokkeslættet for den bestilte udrejsetransport af Holiday Taxis’ administrationsteam ved at sende en e-mail til admin@holidaytaxis.com. Det koster et administrationsgebyr på GBP 10,00 pr. ændring for reservationen, hvis I vælger at få den ændret via vores administrationsteam i stedet for at foretage ændringen på webstedet.

Hvis prisen for den oprindelige reservation ændres på grund af det bestilte produkt, køretøjets type, antal køretøjer, feriested, antal passagerer, nattakst eller årstidsbetingede ændringer mv., opkræver vi den nye pris baseret på reservationsoplysningerne for den ændrede bestilling plus administrationsgebyr.

Ved ændring af reservationer kan vi ikke garantere, at alle ændringer vil være mulige at foretage, på grund af f.eks. begrænset kapacitet, men vi forsøger altid at få gennemført ændringen.

Vores ansvar for din reservation

Med forbehold for disse reservationsbetingelser bliver den bestilte videretransport leveret baseret på rimelig kompetence og omhu. Vi påtager os intet ansvar eller betaler ikke erstatning for personskade, sygdom, dødsfald, tag, skader, udgifter eller andre krav af nogen art, der skyldes:

a) handling(er) og/eller undladelse(r) bevirket af den eller berørte personer

b) handling(er) og/eller undladelse(r) for en tredjepart, som ikke er involveret i leveringen af den aftalte transport, hvor disse er uforudsete eller uundgåelige, eller

c) unormale eller uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, hvis konsekvenser ikke ville kunne været undgået, selvom der blev taget den fornødne omhu, eller

d) en hændelse, som enten vi, vores ansatte, agenter eller udbydere og underleverandører ikke, selv med fornøden omhu, ville kunne have forudset eller foregrebet

Vi begrænser erstatningen, som vi eventuelt skal betale dig, hvis du er ansvarlig ifølge denne paragraf:

a) Tab af og/eller beskadigelse af bagage eller personlige ejendele og penge.

Det maksimale beløb, vi skal betale dig, er GBP 25 pr. person i alt, fordi du antages at have behørig forsikring til dækning af eventuelle tab af denne art.

b) Krav, der ikke falder under (a) ovenfor eller involverer personskade, sygdom eller dødsfald.

Det maksimale beløb, vi skal betale dig, er det dobbelte af prisen, der er betalt af eller på vegne af den eller de berørte personer, i alt.

For at vi skal påtage os ansvaret i henhold til denne paragraf, er det en betingelse, at du underretter os og vores udbyder(e) om eventuelle erstatningskrav i fuld overensstemmelse med reklamationsproceduren som fastlagt i disse betingelser.

Vi påtager os heller intet ansvar i disse situationer:

  • hvis du pådrager dig tab eller skade, der ikke kunne forudses på reservationstidspunktet baseret på de oplysninger, som du har givet os
  • hvis du pådrager dig tab eller skade, der vedrører erhvervsaktiviteter
  • hvis eventuelle tab eller skader vedrører serviceydelser, der ikke er en del af vores aftale med dig

Med forbehold for disse reservationsbetingelser er vi ikke ansvarlige og skal ikke betale erstatning til dig, hvis vores kontraktlige forpligtelser over for dig påvirkes af hændelser, som vi, selv med fornøden omhu, ikke ville kunne have forudset eller undgået. Sådanne hændelser kan være krig, trussel om krig, oprør, uroligheder, strejker, katastrofer, terrorhandlinger, dårligt vejr, indgriben af stat eller offentlige myndigheder, force majeure eller andre hændelser uden for vores kontrol.

Vi gør alle rimelige bestræbelser på at sikre, at du afhentes ved afhentningsstedet på det tidspunkt, som er oplyst på din reservationsbillet. Men vi påtager os intet ansvar for tab eller udgifter, som du måtte lide eller pådrages på grund af rimelige eller uundgåelige forsinkelser. Og du er selv ansvarlig for at sikre, at du bestiller taxaen til at afhente dig rettidigt. Hverken vi eller udbyderen påtager os ansvar for tab, som du måtte lide (herunder f.eks. udeblivelse fra flyafgang), fordi du ikke sørger for at reservere med tilstrækkelig tid til transporten.

Dit ansvar for bestillingen

Hvis din udrejseflyvning er forsinket, bliver den bestilte videretransport automatisk ændret, og taxaen afhenter dig baseret på det ændrede ankomsttidspunkt. Bemærk, at dette kan indebære ekstraudgifter til overnatning.

Hvis din udrejseflyvning af en eller anden årsag bliver omdirigeret, vil vi i rimeligt omfang bestræbe os på at ændre reservationen, så taxaen afhenter dig i den oprindeligt aftalte ankomstlufthavn på det ændrede ankomsttidspunkt. I SITUATIONER, HVOR UNDERRETNING OM EN OMDIRIGERET FLYVNING KOMMER FOR SENT TIL AT STOPPE TAXACHAUFFØREN, INDEN DENNE KØRER TIL LUFTHAVNEN ELLER KOMMER TIL AT VENTE PÅ FLYET IFØLGE DET OPRINDELIGE ANKOMSTTIDSPUNKT, VIL DU EVENTUELT SKULLE BESTILLE EN ANDEN TAXA OG BETALE FOR DENNE PÅ STEDET.

ALLE RESERVATIONER AF SHUTTLEBUSTRANSPORT FRA FERIESTEDET TIL DEN RELEVANTE LUFTHAVN SKAL BEKRÆFTES HOS DEN LOKALE REPRÆSENTANT MINDST 48 TIMER INDEN AFGANG FRA FERIESTEDET. DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT FÅ BEKRÆFTET DIN RESERVATION SOM ANVIST PÅ RESERVATIONSBILLETTEN. OG HVIS DIN RESERVATION IKKE BEKRÆFTES I DENNE HENSEENDE, KAN VI IKKE GARANTERE, AT TRANSPORTEN FINDER STED, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE TAB ELLER EKSTRA UDGIFTER, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG.

Reklamationer

Hvis du har en reklamation over et eller andet i forbindelse med din videretransport, skal du straks indgive reklamationen til vores lokale repræsentant. Hvis reklamationen ikke afhjælpes lokalt, bedes du følge op på sagen inden for 28 dage efter din hjemkomst ved at skrive til os med oplysning om din bestillingsreference samt øvrig relevant information. Hvis denne enkle procedure ikke følges, vil vi ikke få mulighed for at undersøge sagen og finde en løsning på reklamationen, mens du opholder dig på feriestedet, og dette kan påvirke dine rettigheder ifølge denne aftale.

Tab af eller beskadigelse af bagage skal meddeles til den lokale repræsentant, så snart tabet/beskadigelsen er sket. Hvis dette ikke meddeles fra feriestedet, godtgøres reklamationer ikke ved tilbagerejsen.

Lovgivning og domsmyndighed

Disse vilkår og betingelser er underlagt engelsk lov, og domstolene i England og Wales har den fulde domsmyndighed i forbindelse med alle tvister eller fordringer baseret herpå.

Særlige ønsker

Vi skal gøres opmærksom på særlige ønsker på reservationstidspunktet. Selvom vi bestræber os fuldt ud på at opfylde vores kunders særlige ønsker i rimeligt omfang, kan vi ikke garantere, at vi kan opfylde disse.

Handicap og nedsat helbred

Vi er ikke specialiseret i videretransport af personer med handicap mv., men vi gør vores bedste for at imødekomme særlige transportbehov i den forbindelse. Hvis du eller andre rejsende i din gruppe har nedsat helbred eller et handicap, der kan påvirke videretransporten, bedes du give alle oplysninger til vores reservationsagent, før vi bekræfter reservationen, så vi, i muligt omfang, kan vejlede dig med hensyn til egnetheden af den reservation, du har foretaget.

Du bedes informere os på reservationstidspunktet, om der er passagerer i kørestol blandt de rejsende. Du bedes også informere os, om kørestolen er sammenklappelig, så vi kan sørge for, at der reserveres det korrekte køretøj til formålet.

Børneautostole

Tab af eller beskadigelse af bagage skal meddeles til den lokale repræsentant, så snart tabet/beskadigelsen er sket. Hvis dette ikke meddeles fra feriestedet, godtgøres reklamationer ikke ved tilbagerejsen.

Ifølge EU-direktiv 2003/20/EU gælder følgende krav:

Børn skal sidde fastspændt i en korrekt autostol, indtil de er 135 cm høje eller 12 år. Større børn skal være fastspændt i en voksensele. Det påhviler chaufføren at sørge for, at børn er korrekt fastspændt. Køretøjer godkendt til offentlig passagertransport er dog fritaget, så børn kan medtages, selvom der ikke forefindes korrekte autostole.

Køretøjer godkendt til offentlig passagertransport skal overholde følgende regler:

  • Børn under 3 år må medtages i taxaer/køretøjer godkendt til offentlig passagertransport på bagsædet uden at være fastspændt, hvis der ikke forefindes en autostol.
  • Børn fra og med 3 år skal være fastspændt i en voksensele, hvis der ikke forefindes en børneautostol.

Shuttletransport

Børn under 3 år kører gratis (når de sidder i skødet på voksen og ikke sidder på forsæderne i køretøjet).

Børn fra og med 3 år tæller altid med som passagerer, fordi de optager et sæde. Derfor skal de medreserveres til fuld passagerpris.

Privat videretransport

Børn under 3 år må medtages på bagsædet uden at være fastspændt (når de sidder i skødet på voksen), hvis der ikke forefindes en autostol. De tæller dog fortsat med som passagerer.

Hvis kunden ønsker at benytte eller medbringe en autostol, skal barnet medregnes i det samlede antal rejsende, fordi det i så fald vil optage en plads i køretøjet.

Børn fra og med 3 år tæller altid med som passagerer, fordi de optager et sæde, og de skal være fastspændt i en voksensele, hvis der ikke forefindes en børneautostol.

Bemærk - Hvis forældre ønsker at benytte en autostol, anbefaler vi selv at medbringe dette for at sikre, at den overholder sikkerhedskravene. Autostole kan forudbestilles på forespørgsel på nogle feriesteder på reservationstidspunktet. Der skal eventuelt betales et gebyr herfor.

Opførsel

Vi forbeholder os ret til efter eget rimeligt skøn at standse videretransporten, hvis du eller de rejsende i din gruppe opfører jer forstyrrende på nogen som helst måde, og/eller opførslen går ud over jeres egen eller chaufførens sikkerhed. Hverken vi eller vores udbydere påtager os ansvar for eventuelle ekstraomkostninger, som du eller de rejsende i din gruppe pådrages, fordi vi eller vores udbydere vælger at gøre dette.

Passagerer må ikke medtage alkoholiske drikkevarer i køretøjerne med henblik på at indtage dem under videretransporten. Vi forbeholder os desuden ret til at afvise at medtage personer, der menes at være påvirket af alkohol eller stoffer.

Fuld betaling for eventuelle skader eller tab forvoldt af passagerer skal ske direkte til os eller vores udbyder, inden passageren forlader transportkøretøjet. Hvis passageren ikke betaler, vil denne være ansvarlig for eventuelle erstatningskrav (herunder juridiske omkostninger), som efterfølgende måtte anlægges mod os på grund af passagerens handlinger samt alle omkostninger, som pådrages os ved at anlægge sag mod passageren.

Vi påtager os intet ansvar for handlinger eller opførsel udvist af andre gæster eller personer, som ikke vedrører din reservation eller har forbindelse til os.

Bagage

Den tilladte bagagemængde pr. person er 1 kuffert i normalstørrelse eller stor taske og 1 stk. håndbagage i tilsvarende størrelse som tilladt at medtage på fly. Yderligere bagage kan medtages efter vores skøn, men:

BEMÆRK, AT DER EVENTUELT SKAL BETALES ET GEBYR PÅ STEDET.

Du bedes informere os på reservationstidspunktet ved at gøre vores reservationsagent opmærksom på, at du ønsker at medtage ekstra bagage, herunder (men ikke begrænset til), surfboards, cykler, kæledyrsbure eller anden bagage i overstørrelse. Dette er nødvendigt for at sikre, at der er plads i vores køretøjer. Hvis du ikke informerer os herom på reservationstidspunktet, skal du betale eventuelle ekstraomkostninger til os eller vores udbydere for transport af sådan bagage.