Skip to main content

HolidayTaxis Group Limited, som driver virksomhed under navnet HolidayTaxis

Vilkår og betingelser

HolidayTaxis Group Limited HolidayTaxis (i denne aftale betegnet som "vi", "os" eller "vores") optræder som officiel agent for tredjepartsudbydere ("udbyderen"). Aftalen om levering af videretransport er mellem dig og udbyderen.

Vores forretningsadresse er Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, England, og vores firmanummer er 4391036. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt før reservation, da der står vigtig information heri om dine rettigheder og pligter, som du vil være bundet af.

Disse reservationsbetingelser, kombineret med oplysningerne på vores websted, og din reservationsbillet udgør hele aftalen mellem os og dig og omfatter alle reservationer foretaget gennem HolidayTaxis Group Limited, herunder reservationer foretaget på HolidayTaxis webstedet.

1 Indledning

    

1.1 Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du reserverer. Når du reserverer hos os, accepterer du at være bundet juridisk ifølge disse vilkår og betingelser, som er med forbehold for ændringer, der bekendtgøres på vores websted fra tid til anden, samt anden information på webstedet og på dine reservationsbilletter. Bemærk også, at fordi du indgår en aftale direkte med udbyderen, vil du muligvis også være bundet af dennes vilkår og betingelser for reservation.

    

1.2 Ved at reservere transport på vores websteder indgår du en aftale med udbyderen om levering af transporten og ikke med Airport to Hotel (UK) Limited. Du accepterer at være bundet juridisk ifølge disse vilkår og betingelser for anvendelse, da de er gældende for din bestilling.

    

1.3 Hvis du ikke ønsker at være bundet juridisk af disse vilkår og betingelser, kan du desværre ikke indgive bestillinger via vores websted.

2 Bestilling

    

2.1 For at indgive en bestilling skal du følge bestillingsprocedurerne som beskrevet på bestillingssiden på vores websted. Alle bestillinger skal indgives mindst 48 timer inden din afrejse.

    

2.2 På vegne af udbyderen har vi ret til at afvise alle bestillinger fra dig. Vi garanterer ikke for, at vi vil være i stand til at tilbyde en udbyder ved alle reservationsforespørgsler. Hvis vi ikke er i stand til at tilbyde en udbyder ved din reservationsforespørgsel, sender vi en e-mail for at gøre dig opmærksom herpå. Der vil eventuelt kunne tilbydes et alternativ mod eventuel merpris. Vi bekræfter din reservation ved at udstede en reservationsbillet på vegne af udbyderen på den e-mail-adresse, du har oplyst ved bestillingen. Oplysninger om udbyderen udleveres kun, hvis din reservation accepteres af en udbyder. Med forbehold af §3.3, 4.4 og 5 bliver bestillingen derefter opfyldt af udbyderen på den oplyste dato på reservationsbilletten.

    

2.3 Du bekræfter, at alle de oplysninger, du giver os med det formål at købe videretransporten af udbyderen, er korrekte, at det kredit- eller betalingskort, du bruger, er dit eget, og at der er tilstrækkelig midler eller kreditmulighed til at dække prisen for videretransporten. Vi forbeholder os ret til at indhente bekræftelse af dine kredit- eller betalingskortoplysninger, før vi leverer videretransporten. Hvis det ikke er muligt at få bekræftelse, og betaling ikke finder sted, forbeholder vi os ret til at annullere reservationen på vegne af den pågældende udbyder, som derefter ikke leverer videretransporten.

    

2.4 Ved reservationer, der accepteres af en udbyder, bliver der udstedt en billet med angivelse af dine rejseoplysninger, oplysninger om udbyderen samt dit individuelle billetnummer. Du har ansvaret for at kontrollere informationen om reservationen på billetten inden afrejse og informere os, hvis der er fejl. HolidayTaxis påtager sig intet ansvar, hvis de angivne oplysninger ved bestillngen ikke er korrekte. Du skal forevise denne for chaufføren ved videretransportens afgang. Udbyderen kan afvise at foretage videretransporten, hvis du ikke foreviser din reservationsbillet.

3 Priser og betaling

    

        OBS: Ændringer eller fejl i annoncerede og bekræftede priser og øvrige oplysninger på webstedet kan forekomme. Sørg for at kontrollere prisen for den ønskede videretransport på reservationstidspunktet.    

    

3.1 Oplysninger om priserne for videretransporten samt procedurerne for betaling og levering fremgår på vores websted. Den gældende pris for al videretransport er den pris, som fremgår på vores websted på datoen og klokkeslættet for din bestilling. Priserne for videretransport, som fremgår på vores websted, kan blive ændret, inden du afgiver bestilling. Vi forsøger at sikre os, at de viste priser på vores websted er korrekte, men prisen for din bestilling skal bekræftes af os som led i godkendelsesproceduren (se §3.2 nedenfor). Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, når prisen for videretransporten er bekræftet, frafalder du din ret til at få prisen for videretransporten beregnet med et taxameter.

    

3.2 Vi informerer dig, hvis den korrekte pris for videretransporten er højere end som angivet i din bestilling. Du har i så fald ret til at annullere bestillingen og kan afgøre, om du vil bestille videretransporten til den korrekte pris eller ikke. Hvis du annullerer bestillingen, får du tilbagebetalt alle beløb, du har indbetalt.

    

3.3 De oplyste priser er pr. køretøj - dog ikke for shuttletranstransport, hvor prisen er pr. person.

    

3.4 Du skal betale med kredit- eller betalingskort på bestillingstidspunktet som beskrevet på bestillingssiden på vores websted. Det fremgår af bestillingssiden på vores websted, hvilke kort vi accepterer.

    

3.5 Hvis du reserverer via et rejsebureau, fungerer bureauet som underagent på vegne af udbyderen. Du indgår ikke en aftale med udbyderen om levering af videretransport, før udbyderen har modtaget fuld betaling. Udbyderen påtager sig intet ansvar for bekræftet videretransport, før denne har modtaget fuld betaling. Når vi har modtaget betalingen fra rejsebureauet, kan vi sende din reservation til udbyderen.

4 Særlige ønsker

    

Hvis du har særlige ønsker, skal du gøre os opmærksom herpå på reservationstidspunktet. Vi bestræber os på at videregive alle sådanne forespørgsler til udbyderen, men vi kan ikke garantere, at denne kan opfylde det ønskede, og vi påtager os intet ansvar over for dig, hvis dette ikke er muligt.

5 Ændringer og annulleringer foretaget af dig

    

Ændringer kan foretages direkte på internettet 3 dage før datoen for den første (eller eneste) sektor på datoen for den bestilte videretransport. Ellers kan anmodninger om ændring kun sendes til os pr. post, med e-mail til admin@admin@holidaytaxis.com eller ved at ringe til inden for normal åbningstid i Storbritannien, og sådanne ændringer træder i kraft på datoen for modtagelse af disse. Ændringer uden for normal åbningstid i Storbritannien accepteres ikke. Selvom vi forsøger at hjælpe, kan vi ikke garantere, at alle henvendelser vedrørende ændringer kan imødekommes. Der skal eventuelt betales et gebyr herfor. Annullering kan ske direkte på internettet når som helst før datoen for den første (eller eneste) sektor på datoen for den bestilte videretransport. Der skal eventuelt betales et gebyr herfor. Ændringer og annulleringer kan kun godtages i overensstemmelse med den pågældende udbyders vilkår og betingelser. Udbyderen kan opkræve gebyr for annullering eller ændringer, som det fremgår af dennes reservationsbetingelser (hvilket kan være helt op til 100f prisen for videretransporten, idet gebyret normalt stiger, jo tættere på afrejsedatoen man kommer). Desuden forbeholder vi os ret til at opkræve et administrationsgebyr på GBP 20,00 pr. person for eventuelle ændringer eller annullering af reservationer.

6 Ændringer og annulleringer foretaget af udbyderen

    

Vi informerer dig snarest muligt (inden for rimelige grænser), hvis udbyderen er nødt til at foretage en væsentlig ændring af den bekræftede reservation eller at annullere den. Desuden gør vi alle rimelige bestræbelser på at finde en alternativ, velegnet transportløsning til dig uden beregning, men vi påtager os ikke yderligere ansvar over for dig.

7 Vores ansvar

    

7.1 Vi fungerer som reservationsagent. I denne funktion påtager vi os intet ansvar for den faktiske levering af servicen. Vores ansvar er begrænset til udgivelse af information på vores websted om de serviceydelser, som udbyderne leverer, videregivelse af reservationsoplysninger til udbydere og information til dig om eventuelle håndhævede ændringer af vilkårene for din reservation. Vi påtager os intet ansvar for information om videretransport, som vi videregiver til dig i god tro. Vi påtager os intet ansvar for sygdom, personskade, dødsfald eller tab af nogen art. Dette omfatter tab, beskadigelse eller tyveri af bagage eller personlige ejendele, som tilhører dig eller de rejsende i din gruppe. Erstatningskrav for tab, personskade, sygdom eller dødsfald skal anlægges over for udbyderen direkte eller kan eventuelt dækkes i henhold til vilkårene ifølge din forsikring. Vi påtager os intet ansvar over for dig for erstatningskrav, der udelukkende opstår som et resultat af vores egen forsømmelighed.

    

7.2 Beskrivelserne af videretransport er baseret på information fra udbyderen, og vi påtager os intet ansvar for unøjagtigheder i denne information. Vi påtager os heller ikke ansvar for ændrede omstændigheder, som udbyderen ikke gør os opmærksom på.

    

7.3 Hvis vi bliver kendt erstatningspligtige over for dig på et hvilket som helst grundlag, er vores maksimale erstatning over for dig begrænset til det dobbelte af prisen for din reservation (eller den forholdsmæssige andel heraf, hvis ikke alle personer, som reservationen gælder, berøres). Vi fraskriver os ikke eller begrænser ikke ansvar for dødsfald eller personskade, der opstår som følge af vores forsømmelighed eller af vores medarbejderes forsømmelighed, når de optræder som led i deres ansættelse.

8 Force majeure

    

Force majeure vil sige, at hverken vi eller udbyderen betaler erstatning, hvis vi eller udbyderen er nødt til at annullere eller ændre en reservation på grund af uforudsete omstændigheder uden for vores eller udbyderens kontrol. Dette kan omfatte (men er ikke begrænset til) ulykker og deraf resulterende forsinkelser, ikke-planlagte optog, demonstrationer og organiserede forstyrrelser, politiaktioner, uforudsete trafikfarer, terrorhandlinger og konsekvenserne herved eller truslen herom, oprør, indgriben af stat eller anden offentlig myndighed, strejke, natur- eller atomkatastrofe, brand, dårligt vejr eller lignende uden for vores eller vores udbyders kontrol.

9 Dine forpligtelser

    

9.1 Du er forpligtet til at medtage reservationsbilletten på rejsen. På billetten står ankomstanvisningerne (som varierer fra lufthavn til lufthavn) og alle relevante, lokale kontaktnumre i nødstilfælde samt den lokale afdelings åbningstid og kontaktnummer ved genbekræftelse. Dette fremgår tydeligt af reservationsbilletten og på webstedet. Hverken vi eller udbyderen påtager os ansvar, hvis du ikke kan benytte videretransporten eller lider andet tab, fordi du ikke har medtaget reservationsbilletten på rejsen.

    

9.2 Hvis dit fly omdirigeres, anbefaler vi, at du kontakter vores døgnåbne nødlinje snarest muligt, da de i så fald kan hjælpe dig med at arrangere alternativ videretransport. Bemærk, at hverken vi eller udbyderen påtager os ansvar for betaling for sådan alternativ videretransport. Med forbehold for flyselskabets vilkår og betingelser er det flyselskabets ansvar at transportere dig til den oprindeligt aftalte ankomstlufthavn.

10 Hvis du har en reklamation

    

10.1 Hvis du oplever, at der er problemer med videretransporten, bedes du informere udbyderen eller ringe til os på de oplyste numre på reservationsbilletten. Så bestræber vi os på straks at undersøge sagen sammen med udbyderen på dine vegne for at få sagen afklaret. Hvis du ikke underretter os eller den pågældende udbyder om din reklamation på dette tidspunkt, vil dette påvirke vores mulighed for at undersøge sagen og dine rettigheder i henhold til aftalen med udbyderen.

    

10.2 Hvis du har en reklamation vedrørende videretransporten efter din hjemkomst med hensyn til reservationen gennem HolidayTaxis, bedes du henvende dig til os ved at klikke på knappen "Report Issues" (Meddel problemer) på vores websted eller ved at sende en e-mail til customerservices@admin@holidaytaxis.com  eller skrive til adressen Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, England. I samarbejde med udbyderen bestræber vi os på at afhjælpe alle problemer vedrørende videretransporten inden for 28 dage, efter at vi er underrettet herom.

    

10.3 Bemærk, at eventuelle reklamationer skal være modtaget skriftligt inden for 28 dage fra reservationens dato for returrejse (hvis der udelukkende er tale om videretransport ved udrejse, vil det være 28 dage efter denne dato).

11 Generelt

    

11.1 Hvis der er afvigelser i disse vilkår og betingelser, som du ønsker at påberåbe dig, bør du sikre dig, at disse afvigelser aftales med os skriftligt snarest muligt.

    

11.2 Vi kan vælge at overdrage eller at give nogle eller alle vores rettigheder og forpligtelser i underentreprise i henhold til disse vilkår og betingelser til enhver tid.

    

11.3 Vi kan vælge at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden og opslå den nye version på vores websted, hvorefter al anvendelse af vores websted vil være med forbehold for den nye version. Sørg for at kontrollere vilkårene og betingelserne regelmæssigt på webstedet. Vilkårene for køb af videretransport er de vilkår, der gælder på bestillingstidspunktet.

    

11.4 Personer, som ikke er part i vores aftale eller aftalen med udbyderen, har ingen rettigheder i henhold til den engelske aftalelov (Rights of Third Parties) af 1999 til at håndhæve vilkårene ifølge nogle af disse aftaler. Dette påvirker dog ikke eventuelle rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, som tilkommer andre parter, der måtte findes eller som  er tilgængelige ud over rammerne af denne lov.

    

11.5 Hvis en bestemmelse eller et vilkår i disse vilkår og betingelser bliver erklæret ulovligt, ugyldigt eller umuligt at håndhæve af nogen som helst årsag, stryges en sådan bestemmelse eller et sådant vilkår, mens alle øvrige vilkår og betingelser fortsat er gældende.

    

11.6 Vores vilkår og betingelser og din anvendelse af vores websted er underlagt lovgivningen i England og Wales. I tilfælde af tvister i forbindelse med vores aftale, accepterer du, at de engelske domstole har domsmyndigheden.

    

11.7 Hvis en af parterne misligholder rettigheder eller beføjelser i henhold til denne aftale, medfører dette ikke frafald af sådanne rettigheder eller beføjelser.

    

11.8 Disse vilkår og betingelser sammen med fortrolighedspolitikken og et eventuelt bestillingsskema og eventuelle anvisninger med hensyn til betalingsmåde erstatter alle øvrige vilkår og betingelser, der har været gældende tidligere for anvendelse af vores websted og/eller salg af videretransport på vegne af udbyderen.