Skip to main content

Privacybeleid

HolidayTaxis is de handelsnaam van HolidayTaxis Group Limited met registratienummer 4391036 en gevestigd in Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, Verenigd Koninkrijk.

HolidayTaxis zet zich in voor de bescherming van uw privacy en we nemen onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze klantgegevens te waarborgen zeer serieus. We verzoeken u om het volgende te lezen voor meer details van ons privacybeleid. Hier hebben we aangegeven waar en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en veilig houden, hoe u toegang krijgt tot deze gegevens en hoe u deze informatie kunt verwijderen.

  1. Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we de informatie?
  2. Met wie delen we uw gegevens?
  3. Vereisten voor beveiliging en gegevensbescherming
  4. Kinderen en privacy
  5. Cookies
  6. Uw toestemming
  7. Marketingberichten
  8. Toegangsrechten tot uw persoonsgegevens
  9. Wijzigingen in ons privacybeleid

1. Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we de informatie?


Uw naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Boeken en regelen van uw transfer We hebben deze informatie nodig om ons contract met u uit te voeren en om met u in contact te komen met betrekking tot uw order.
Verzenden van serviceberichten en updates over uw transfer via e-mail en sms We moeten u een bevestigings-e-mail en voucher sturen als onderdeel van ons contract met u. Ook moeten we u informeren over mogelijke updates over uw transfer en de contactgegevens van uw chauffeur. Bovendien moeten we u helpen bij uw reis, met name in het onwaarschijnlijke geval van veranderingen in (een deel van) uw reis.
Verzenden van informatie en aanbiedingen via e-mail Wij bieden onze e-mailabonnees graag exclusieve aanbiedingen en kortingen aan, naast updates over onze producten en services. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Informatie over uw reis, vlucht en accommodatie

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Verzenden van uw vlucht- en accommodatiegegevens naar onze leveranciers Met deze informatie kan de leverancier uw aankomst- of vertrektijden bijhouden om uw transfer soepel en op tijd te laten verlopen. Uw leverancier moet ook weten waar hij u moet afzetten en ophalen.

Informatie over uw betaling en facturering

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Voor de ontvangst en restitutie van uw betaling We accepteren betalingen online via Worldpay en Paypal, maar ook via internationale gateways zoals SEPA en IDEAL. Uw kaartgegevens worden ingevoerd in een streng beveiligd gedeelte van de betalingspagina, zodat HolidayTaxis nooit uw gegevens kan inzien of opslaan. We vragen u alleen om uw factuuradres teneinde fraude te voorkomen en uw kaartgegevens te beschermen.
Bewijs van identiteit en fraudepreventie Als extra beveiligingslaag gebruiken we 3D Secure. Zo bent u nog beter beschermd tegen kaartfraude en is uw websitesessie gegarandeerd zo veilig en beschermd mogelijk.

Uw antwoorden op enquêtes en prijsvragen op social media en onze blogs

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Voor enquêtes en prijsvragen Hiermee krijgen we nuttige informatie en feedback over onze website en services en kunnen we zo veel mogelijk mensen informeren over HolidayTaxis! Alle persoonsgegevens die u invoert, worden alleen gebruikt zoals aangegeven: ofwel als toestemming om e-mails naar u te sturen of voor eenmalig gebruik in trekkingen van prijsvragen. Alle persoonsgegevens worden na 30 dagen verwijderd.

Uw contact- en aankoopgeschiedenis bij ons

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Uw contactgeschiedenis wordt gebruikt voor klantondersteuning Uw contactgeschiedenis is nodig voor de uitvoering van ons contract met u. Ook kan ons team voor klantondersteuning u zo beter helpen met uw aankopen en reis.
Uw aankoopgeschiedenis wordt gebruikt voor klantondersteuning Uw aankoopgeschiedenis is nodig voor de uitvoering van ons contract met u. Ook kan ons team voor klantondersteuning u zo beter helpen met uw aankopen en reis. Bovendien kunnen we beter garanderen dat onze e-mailaanbiedingen waarom u hebt gevraagd, zo relevant mogelijk zijn.

Informatie over uw mobiel apparaat of computer wanneer u onze website bezoekt en/of app gebruikt

Hoe gebruiken we deze informatie? Waarom?
Met deze informatie kunnen we onze gebruikers en klanten beter leren kennen, onze website verbeteren en de juiste opties zoals valuta en taal instellen We bieden bezoekers aan onze website graag de best mogelijke ervaring en daarom gebruiken we software of tools zoals Google Analytics om onze website, apps en andere touchpoints met u te verbeteren, ofwel via de website ofwel via onze verschillende services voor klantondersteuning. Deze gegevens worden altijd geanonimiseerd en geaggregeerd.

2. Met wie delen we uw gegevens?

HolidayTaxis deelt uw betaalgegevens met niemand. We verzamelen uw betaalgegevens alleen om uw boeking te voltooien. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheids- of regelgevingsinstanties indien vereist door de wet.


Beoordelingen

Uw reis- en contactgegevens worden naar ons beoordelingsplatform Feefo verzonden. Dit platform verstuurt e-mails met een verzoek om uw aankoop of reis te beoordelen. Deze gegevens worden UITSLUITEND gebruikt voor deze e-mails met beoordelingsverzoeken. Wij vragen onze klanten soms ook om hun beoordelingen op andere platforms te plaatsen, zoals Trustpilot, Google Reviews en TripAdvisor, maar dit omvat niet het delen van contact- of transactiegegevens.

Leveranciers

De enige bedrijven waarmee we bepaalde informatie over u delen zijn de leveranciers die te maken hebben met uw transfer. Zij gebruiken zo min mogelijk van uw gegevens en UITSLUITEND om met u te communiceren over de desbetreffende transfer. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (waar een niet-EER-leverancier is vereist voor de service die u boekt).

Advertenties

Uw browsergegevens worden mogelijk gedeeld met andere reclamepartners of gelieerde bedrijven die ons helpen bij de promotie van ons bedrijf. Deze gegevens worden anoniem en geaggregeerd verstrekt.

Dochterondernemingen

Als u via een website van HolidayTaxis-dochteronderneming hebt geboekt, is deze onderneming gemachtigd om uw boekingsgegevens op te vragen en te verkrijgen, maar niet uw betaalgegevens.

Andere websites

Op verschillende plaatsen van de HolidayTaxis-website kunt u via een link doorklikken naar andere websites. Als u eenmaal bent doorgestuurd naar een andere website, zijn de privacyregels van HolidayTaxis niet meer van toepassing. We raden u aan om de privacyverklaringen op de websites van alle derde partijen door te nemen, zodat u op de hoogte bent van hun beleid voor het verzamelen en openbaar maken van uw gegevens.

 

3. Vereisten voor beveiliging en gegevensbescherming

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens 1998 en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit 2016 die de eerstgenoemde wet vervangt in mei 2018, zijn wij een gegevensbeheerder. Om uw boeking te verwerken moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Dit omvat, waar van toepassing, de namen en adressen van de leden van uw reisgezelschap, creditcard- of betaalkaartgegevens, andere betaalgegevens en speciale vereisten die te maken hebben met handicaps of medische condities die van invloed kunnen zijn op de gekozen boeking.

Als we enige andere persoonsgegevens nodig hebben, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat we ze van u krijgen. Om uw boeking te verwerken kunnen we uw gegevens delen met onze leverancier(s) of andere betrokken derde partij. We verstrekken de gegevens waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd uitsluitend om uw reisregeling succesvol te kunnen afronden.

Wij beschikken over adequate beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij zullen geen informatie doorgeven aan een ander bedrijf en/of andere organisatie die niet verantwoordelijk is voor het leveren van enig onderdeel van uw reisregelingen. In het geval dat u uw persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot eventuele speciale vereisten en/of gegevens over ziekten, handicaps of religieuze overtuigingen, verleent u uw toestemming dat deze informatie wordt doorgegeven aan iedere organisatie die of bedrijf dat verantwoordelijk is voor een deel van uw reisregelingen, ongeacht of dit binnen de EER is of niet. Als we deze gegevens niet kunnen doorgeven aan de relevante leveranciers, kunnen wij uw boeking niet verwerken.

Wij zijn gerechtigd om aan te nemen dat u geen bezwaar hebt tegen een van de bovenstaande zaken, tenzij u ons schriftelijk van uw bezwaren op de hoogte stelt. U bent algemeen gerechtigd om ons (via brief of e-mail) te vragen welke persoonsgegevens van u worden bewaard of verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en aan wie deze gegevens kunnen worden verstrekt of al zijn verstrekt. Voor ons antwoord op een dergelijk verzoek worden kosten in rekening gebracht. Stuur ons een e-mail via dataprotection@holidaytaxis.com. In beperkte omstandigheden zijn we gerechtigd om uw verzoek te weigeren. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de algemene verordening gegevensbescherming, zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend behandelen zoals hierboven is beschreven, tenzij u anders overeenkomt.

 

4. Kinderen en privacy

Als u jonger bent dan 18, kunt u geen boeking maken op onze website. Dit moet namens u gebeuren door een ouder, voogd of andere daartoe bevoegde volwassene.

 

5. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die door uw browser zijn opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Onze cookies bevatten geen enkele gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd. U kunt cookies desgewenst verwijderen van uw vaste schijf. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browserinstellingen wijzigen, zodat dit niet gebeurt. Zelfs zonder cookie kunt u de meeste functies van onze website gewoon gebruiken. Voor meer informatie gaat u naar de pagina met ons Cookiebeleid.

 

6. Uw toestemming

Door gebruik te maken van de HolidayTaxis-website en onze gelieerde websites, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze informatie door HolidayTaxis op de manieren die hierboven zijn beschreven. Mochten wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, dan zullen wij de wijzigingen op deze pagina bekendmaken, zodat u altijd op de hoogte bent van welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en in welke omstandigheden we de gegevens openbaar maken.

 

7. Marketingberichten

HolidayTaxis heeft veel handelspartners die ons regelmatig toegang verlenen tot hun aanbiedingen en promoties, zodat u als een van de eersten wordt geïnformeerd over allerlei interessante reisaanbiedingen. In die gevallen waarin u ons toestemming hebt verleend om u marketing-e-mails te sturen, geeft u ons ook vooraf toestemming om deze aanbiedingen via e-mail te verzenden door u te registreren op de website. U kunt zich hiervoor natuurlijk altijd afmelden.

 

8. Toegangsrechten tot uw persoonsgegevens

We beperken het aantal opgeslagen persoonsgegevens tot het minimum dat wordt vereist om uw boeking te verwerken en voor contractuele redenen. Negentig (90) dagen nadat u bent teruggekeerd van uw reis, worden uw persoonsgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer verwijderd, en wordt alleen de naam van de hoofdpassagier bewaard. De enige uitzondering hierop is wanneer u ons toestemming hebt gegeven om u aanbiedingen en nieuws per e-mail toe te sturen. In dit geval worden uw e-mailadres en uw reisgegevens opgeslagen totdat u zich afmeldt of een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt te allen tijde het recht om toegang te vragen tot de gegevens die we over u bewaren en wij zullen u binnen 30 dagen gratis toegang verstrekken, tenzij u meerdere en buitensporige verzoeken indient. In dat geval berekenen we een geringe som aan administratiekosten. U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij te werken of te verwijderen. U hebt natuurlijk ook te allen tijde het recht om u af te melden voor onze marketing-e-mails. Klik hiervoor op de 'afmeldlink' die in al onze e-mails staat, en u wordt direct uit onze mailinglijsten verwijderd.

 

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit beleid is gedateerd op 4 mei 2018. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en verbeterd. De datum zal dienovereenkomstig worden gewijzigd.