Skip to main content

Leverandørens vilkår og betingelser

Vennligst les disse betingelsene nøye, da de, sammen med spesifikk informasjon om bekreftet transport, danner grunnlaget for kontrakten med leverandøren som opplyst på reservasjonskupongen din. ('vi', 'oss' eller 'vår'). I disse bestillingsvilkårene refererer 'du' og 'din' og 'passasjer(er)' til den først navngitte personen på bestillingen og alle personer bestillingen er gjort på vegne av, eller enhver annen person som bestillingen blir overført til.

Transporten kan besørges av en eller flere uavhengige leverandører. Disse leverandørene tilbyr tjenester i samsvar med sine egne vilkår og betingelser, som vil utgjøre en del av kontrakten du har med oss. Noen av disse betingelsene kan begrense eller utelukke leverandørens ansvar overfor deg.

Bestilling og betaling for tilrettelegging av transport

Bestillingen er bekreftet og en kontrakt mellom deg og oss for den aktuelle transporten vil foreligge når den aktuelle betalingen er gjort til oss. Ingen kontrakt vil eksistere mellom oss før alle penger du skylder for transporten har blitt mottatt av oss i sin helhet fra agenten vår.

Priser

Vi forbeholder oss retten til å endre våre annonserte eller bekreftede transportpriser. Hvis vår bestillingsagent ikke opplyser deg om riktig nåværende pris på transporten du ønsker å bestille når bestillingen din blir bekreftet, vil vi gi deg muligheten til å booke om transporten til korrekt pris eller å kansellere transporten og motta full refusjon for alle beløp du har betalt.

Endringer og avbestillinger

Hvis du er et reisebyrå eller en handelspartner og trenger å endre bestillingsdetaljer eller avbestille, bør du gjøre det online ved å logge deg på kontoen din på http://www.holidaytaxis.com/login.php, deretter bruke vår 'Søk bestilling'-funksjon, i tråd med vilkårene angitt nedenfor.

Avbestillinger:

Online - bestillinger kan kanselleres når som helst på nettet.

Ved online-avbestilling mer enn 5 dager før bestilt transportdato og -klokkeslett for avreise, vil det ikke påløpe noe avbestillingsgebyr, og verdien av bestillingen vil bli tilbakebetalt til deg i sin helhet hvis du allerede har betalt.

Ved online-avbestilling innen 5 dager etter bestilt transportdato og -klokkeslett for avreise (inkludert 'uteblivelse'), vil reservasjonen din medføre et avbestillingsgebyr på 100 %.

Offline - bestillinger kan kanselleres når som helst gjennom Holiday Taxis’ administrasjonsteam via email til admin@holidaytaxis.com

Ved avbestilling via e-post mer enn 5 dager før bestilt utgående transportdato og -klokkeslett, vil et administrasjonsgebyr på £20,00 per kansellert bestilling bli ilagt mot den kansellerte bestillingen, som du er ansvarlig for å betale.

Ved avbestilling via e-post innen 5 dager etter bestilt transportdato og -klokkeslett for avreise (inkludert 'uteblivelse'), vil reservasjonen din medføre et avbestillingsgebyr på 100 %.

Dato og klokkeslett på e-post-kvitteringen vil avgjøre eventuelle kostnader som gjelder for bestillingen.

Hvis du er dekket av reiseforsikring kan du eventuelt få tilbake eventuelle avbestillingsgebyrer gjennom denne.

Hvis vi av en eller annen grunn utenfor vår kontroll ikke kan besørge bestilt transport, forbeholder vi oss retten til å levere alternative transportordninger av minst samme standard som de opprinnelig reserverte. I det svært usannsynlige tilfellet at transportordninger ikke kan leveres som bestilt og vi ikke kan tilby deg tilsvarende alternative ordninger, vil vi refundere deg alle pengene du har betalt oss.

Endringer:

Online - bestillinger kan endres på nettet opptil 3 dager før bestilt utgående transportdato og -klokkeslett, uten ilagte administrative kostnader, med mindre bestillingsprisen endrer seg som følge av en endring på bestilt produkt, kjøretøy, antall kjøretøyer, feriested, antall passasjerer, nattrater eller sesongmessige endringer osv. Skulle noe i endringen medføre en endring i den opprinnelige bestillingsprisen, vil du bli belastet den nye prisen med hensyn til bestillingsdetaljene i den endrede bestillingen.

For endringer innen 3 dager etter bestilt utgående transportdato og -klokkeslett, må du kontakte Holiday Taxis' administrasjonsteam, som nedenfor.

Offline - bestillinger kan endres når som helst før bestilt utgående transportdato og -klokkeslett av Holiday Taxis' administrasjonsteam via e-post til admin@holidaytaxis.com . Et offline-administrasjonsgebyr på £10,00 per endring vil bli ilagt mot bestillingen din dersom du velger å endre bestillingen din via administrasjonsteamet i stedet for å bruke online-funksjonene.

Dersom prisen på den opprinnelige bestillingen forandrer seg som følge av en endring på bestilt produkt, kjøretøy, antall kjøretøyer, feriested, antall passasjerer, nattrater eller sesongmessige endringer osv., vil du bli belastet den nye prisen med hensyn til bestillingsdetaljene i den endrede bestillingen, pluss administrasjonsgebyret.

For bestillingsendringer kan vi ikke garantere at alle endringene vil være mulige, på grunn av omstendigheter som tilgjengelighet, men vi vil alltid prøve å oppfylle ønskene dine.

Vårt ansvar for bestillingen din

Underlagt disse bestillingsvilkårene vil alle transportordninger utføres med dyktighet og omsorg. Vi vil ikke stå ansvarlig for eller betale deg erstatning for skade, sykdom, død, tap, skade, kostnader eller andre krav uansett beskrivelse som resulterer fra: -.

a) handling(er) og/eller unnlatelse(r) fra personen(e) som er påvirket;

b) handling(er) og/eller unnlatelse(er) fra tredjepart som ikke var forbundet med levering av tjenestene i kontrakten og som var uforutsigbar(e) eller uunngåelig(e), eller

c) uvanlige eller uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll, der konsekvensene ikke hadde kunnet vært unngått selv om all aktsomhet hadde vært utøvd, eller

d) en hendelse som enten vi selv eller våre ansatte, agenter eller leverandører og underleverandører ikke, selv med all aktsomhet, kunne ha forutsett eller forhindret.

Vi begrenser erstatningsbeløpet vi kan måtte betale deg hvis vi blir funnet ansvarlig etter denne klausulen:

a) tap av og/eller skade på bagasje eller personlige eiendeler og penger,

Det maksimale beløpet vi må betale deg er £25 per person totalt, fordi du antas å ha tilstrekkelig forsikring til å dekke eventuelle tap av denne typen.

b) krav som ikke faller inn under (a) ovenfor eller involverer skade, sykdom eller død

Det maksimale totalbeløpet vi må betale deg er det dobbelte av prisen som er betalt av, eller på vegne av, personen(e) som er påvirket.

Det er en betingelse for vår aksept av ansvar under denne klausulen at du innberetter ethvert krav til oss og leverandøren(e) strengt i samsvar med klageprosedyren fastsatt i disse vilkårene.

Vi har også ikke ansvar i følgende situasjoner:

  • om du pådrar deg tap eller skade som ikke kunne ha vært forutsett ved bestilling, basert på informasjonen du har oppgitt.
  • om du pådrar deg tap eller skade som er relatert til næringsvirksomhet.
  • om eventuelle tap eller skader kan knyttes til tjenester som ikke inngår i kontrakten vår med deg.

Underlagt disse bestillingsvilkårene, vil vi ikke være ansvarlig eller betale deg erstatning dersom våre kontraktuelle forpliktelser til deg blir berørt av hendelser vi ikke kunne, selv med all aktsomhet, forutsett eller unngått. Slike hendelser kan omfatte krig, trusler om krig, opprør, oppløp, streiker, katastrofer, terroraksjoner, dårlig vær, handlingene til en regjering eller offentlig myndighet, naturkatastrofer og andre hendelser utenfor vår kontroll.

Vi vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å sikre at du blir hentet fra hentepunktet på tidspunktet som er angitt på reservasjonskupongen. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for eventuelle tap du lider eller utgifter du pådrar deg gjennom alle normale eller uunngåelige forsinkelser, og det er ditt ansvar å sørge for at du bestiller taxien til å hente deg til rett tid. Verken vi eller leverandøren vil være ansvarlig for eventuelle tap du lider (inkludert for eksempel tapt fly) på grunn av av du ikke har beregnet tilstrekkelig tid til reisen.

Hvis utreiseflyet ditt blir forsinket, vil transportordningen automatisk endres, og taxien vil hente deg på den reviderte ankomsttiden. Vær oppmerksom på at et ekstra nattilleg kan gjelde.

Hvis utreiseflyet av en eller annen grunn blir omdirigert, vil vi bestrebe oss på å booke om taxien så du kan henstes på den opprinnelige destinasjonsflyplassen ved revidert landingstid. I SITUASJONER DET EN MELDING OM OMDIRIGERING KOMMER FOR SENT TIL Å FORHINDRE AT TAXISJÅFØREN DRAR TIL FLYPLASSEN ELLER FRA Å VENTE PÅ AT FLYET SKAL LANDE TIL OPPRINNELIG LANDINGSTID, KAN DET VÆRE AT DU MÅ BOOKE EN NY TAXI OG BETALE EN EKSTRAKOSTNAD PÅ STEDET.

ALLE BESTILLINGER AV EN TJENESTE FRA FERIESTEDET TIL DEN RELEVANTE FLYPLASSEN MÅ BEKREFTES HOS DEN LOKALE REPRESENTANTEN MINST 48 TIMER FØR AVREISE FRA FERIESTEDET. DET ER DITT ANSVAR Å BEKREFTE BESTILLINGEN, OG HVIS DU IKKE GJØR DETTE, KAN VI IKKE GARANTERE AT TJENESTEN VIL BESØRGES, OG VI KAN IKKE STILLES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER TILLEGGSKOSTNADER SOM MÅTTE PÅLØPE.

Klager

Om du har en klage rundt noen aspekter av transporten, må vår lokale representant straks gjøres oppmerksom på klagen. Hvis klagen ikke blir løst lokalt, vennligst følg den opp innen 28 dager fra du kommer hjem ved å skrive til oss og oppgi bestillingsreferanse og all annen relevant informasjon. Hvis du unnlater å følge denne enkle fremgangsmåten, har vi blitt fratatt muligheten til å undersøke og korrigere saken mens du befant deg på feriestedet, og dette kan påvirke rettighetene dine under denne kontrakten.

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt engelsk lovgivning, og domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister eller krav som oppstår ut av dem.

Spesielle forespørsler

Eventuelle spesielle ønsker og krav må gjøres kjent for oss ved bestilling. Selv om vi vil gjøre alt for å prøve å oppfylle spesielle ønsker innenfor rimelighetens grenser, kan vi ikke garantere at de vil bli oppfylt.

Nedsatt funksjonsevne og medisinske problemer

Vi er ikke et spesialisert selskap for uføretransport, men vi vil gjøre vårt ytterste for å tilfredsstille spesielle krav du måtte ha. Hvis du eller et medlem av gruppen din har et medisinsk problem eller en funksjonshemming som kan påvirke transporten, vennligst oppgi alle detaljer ved å sende dem til vår bestillingsagent før vi bekrefter bestillingen, slik at vi om mulig kan fortelle deg om egnetheten til den valgte transportordningen.

Vennligst informer oss ved bestilling dersom noen av passasjerene er rullestolbrukere. Du må også informere oss om hvorvidt rullestolen er sammenleggbar, slik at vi kan sikre at riktig kjøretøy blir bestilt for å møte behovene.

Barnestoler

I henhold til EU-direktiv 2003/20/EC gjelder følgende:

Barn må bruke riktig barnestol til de er 135 cm høye eller 12 år (avhengig av hva som kommer først). Siden må de bruke et setebelte for voksne. Det er førerens ansvar å se til at barn blir sikret på forsvarlig måte. Det er derimot fritak for lisensierte kjøretøyer, som fortsatt kan transportere barn om riktige barnestoler er ikke tilgjengelig.

Lisensierte kjøretøyer er underlagt følgende regler:-

  • Barn under tre kan i lisensiert taxi/kjøretøy reise uten spesiell trygging i baksetet hvis ingen barnestoler er tilgjengelig.
  • For barn i alderen tre og over, må de bruke et setebelte for voksne hvis ingen barnestoler er tilgjengelig eller tatt med.

Skytteltransport

Det er gratis for barn under 3 år (forutsatt at de sitter på fanget til en voksen og ikke opptar forsetene i kjøretøyet).

Barn i alderen 3 år og oppover vil alltid regnes som passasjer; de opptar et sete og må bestilles og betales for i sin helhet.

Privat transport

Barn under 3 år kan reise uten spesiell sikring (på fanget til voksen) bak i en bil hvis det ikke finnes en barnestol. Dette vil imidlertid fortsatt telle mot belegget til kjøretøyet.

Hvis kundene velger å bruke eller ta med en barnestol, må barnet inkluderes i det totale antallet passasjerer, siden det vil kreve et sete i bilen.

Barn i alderen 3 år og oppover vil alltid regnes som passasjerer og oppta et sete, og de må bruke et setebelte for voksne hvis det ikke finnes en barnestol.

NB! - Dersom foreldrene velger å bruke en bilstol, anbefaler vi at de tar med sin egen for å sikre at sikkerhetsstandardene følges. På forespørsel kan man ved bestilling, for enkelte feriesteder, forhåndsbestille barnestoler. Avgifter kan påløpe.

Atferd

Vi forbeholder oss retten, innenfor rimelig skjønn, til å avslutte transporten hvis atferden din eller til en i gruppen på noen som helst måte er forstyrrende og/eller påvirker sikkerheten din/deres eller sikkerheten til føreren av kjøretøyet. Verken vi eller noen av leverandørene våre tar ansvar for eventuelle ekstrakostnader du eller gruppen får som et resultat av at vi eller noen av leverandørene våre velger dette.

Passasjerer har ikke lov til å ta med seg alkoholholdig drikke i kjøretøyene dersom formålet er å konsumere denne under transporten. Vi forbeholder oss videre retten til å nekte befordring til enhver person som antas å være under påvirkning av alkohol eller narkotika.

Fullstendig betaling for eventuelle skader eller tap forårsaket av passasjerer må betales direkte til oss eller annen leverandør før man forlater transporten. Hvis du unnlater å betale, vil du være ansvarlig for å dekke eventuelle krav (inkludert saksomkostninger) som senere stilles mot oss som et resultat av handlingene dine sammen med alle kostnader vi pådrar oss ved å forfølge eventuelle krav mot deg.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for handlingene eller atferden til andre gjester eller enkeltpersoner som ikke har noen forbindelse med bestillingsordningen eller oss.

Bagasje

Du kan ta med deg en koffert eller bag i standardstørrelse og ett stykk håndbagasje av samme størrelse som tillates av flyselskapene. Ekstrabagasje kan taes med etter eget forgodtbefinnende, men:-

MERK AT DETTE KAN MEDFØRE EN EKSTRAKOSTNAD SOM DU ER ANSVARLIG FOR Å BETALE FOR PÅ STEDET.

Vennligst informer oss ved bestillingen ved å fortelle vår bestillingsagent om du ønsker å reise med overvekt, inkludert, men ikke begrenset til, surfebrett, sykler, kjæledyrbur eller andre store gjenstander. Dette for å sikre at kjøretøyene våre er i stand til å ta dem. Dersom du unnlater å varsle oss ved bestilling, vil du være ansvarlig overfor oss eller leverandørene for eventuelle merkostnader til transport av slike gjenstander.