Skip to main content

HolidayTaxis Group Limited handles som HolidayTaxis

Vilkår og betingelser

HolidayTaxis Group Limited handles som HolidayTaxis (nevnt i avtalen som 'vi', 'oss' eller 'vår') og fungerer som offentlig agent for tredjeparts transporttilbydere ('Leverandøren'). Kontrakten for levering av transporttjenester er mellom deg og leverandøren.

Hovedkontoret vårt er på Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, og selskapsnummeret er 4391036. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene før du gjennomfører en bestilling, siden de inneholder viktig informasjon om rettighetene og pliktene dine, og du vil være bundet av dem.

Disse bestillingsvilkårene, sammen med de opplysningene som fremgår på nettstedet vårt, samt kupongen din, utgjør hele avtalen mellom oss og deg/dere og dekker alle bestillinger gjort via HolidayTaxis Group Limited, herunder bestillinger gjort på nettstedet til HolidayTaxis.

1 Innledning

1.1 Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du gjennomfører bestillingen. Ved å gjøre en bestilling hos oss, godtar du å være juridisk bundet av disse vilkårene og betingelsene, og de kan bli endret og lagt ut på nettstedet vårt fra tid til annen, i tillegg til annen informasjon som finnes på nettstedet og vises på kupongen(e) din(e). Vær også oppmerksom på at når du er under kontrakt direkte med en Leverandør, kan du også være bundet av deres vilkår og betingelser for bestillinger.

1.2 Ved å bestille alle tjenester fra våre nettsider, inngår du en kontrakt med leverandøren og ikke HolidayTaxis Group Limited om levering av tjenester. Du samtykker i å være juridisk bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk, som gjelder for bestillingen din.

1.3 Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, kan du dessverre ikke legge inn en bestilling via nettstedet vårt.

2 Bestilling

2.1 For å legge inn en bestilling må du følge bestillingsprosedyrene som er fastsatt på bestillingssiden på nettstedet vårt. Alle bestillinger må plasseres minst 48 timer i forkant av avreise.

2.2 Vi har rett til, på vegne av Leverandøren, å nekte enhver bestilling som legges inn. Vi garanterer ikke at vi kan tildele en leverandør til enhver bestillingsforespørsel. I det tilfelle at vi ikke klarer å tildele en bestillingsforespørsel til en leverandør, vil vi sende deg en e-post for å opplyse deg om dette. Et alternativ kan bli tilbudt som kan medføre ekstra kostnader. Vi vil anerkjenne bestillingen ved å utstede en reservasjonskupong på vegne av Leverandøren til e-postadressen du har oppgitt ved bestillingen. Leverandørdetaljer vil bare bli oppgitt dersom reservasjonen din blir vellykket. Med forbehold om punkt 3.3, 4 og 5, vil bestillingen da oppfylles av leverandøren på datoen som er fastsatt i reservasjonskupongen.

2.3 Du bekrefter at alle detaljer du oppgir med formål om å kjøpe tjenesten fra leverandøren er riktige, at kreditt- eller debetkortet du bruker er ditt eget, samt at det har tilstrekkelige midler eller kreditt til å dekke prisen på tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å innhente godkjenning av kreditt- eller debetkortet før vi besørger tjenesten. Hvis en slik validering ikke kan skaffes og betalingen ikke blir utført, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen på vegne av den enkelte leverandør, som da ikke vil utføre tjenesten.

2.4 For bestillinger som er tildelt til en leverandør, vil det lages en kupong som inneholder reisedetaljer, leverandørens detaljer og ditt unike kupongnummer. Du har selv ansvar for å sjekke detaljene i bestillingen din på kupongen før avreise og informere oss om det er noen feil. HolidayTaxis kan ikke holdes ansvarlig dersom de angitte opplysningene på tidspunktet du plasserer forespørselen ikke er korrekte. Du må vise kupongen til sjåføren ved starten av reisen. Leverandøren kan nekte deg transport dersom du ikke viser fram reservasjonskupongen.

3 Priser og betaling

Spesiell merknad: Endringer og feil i annonserte og bekreftede priser og andre detaljer på nettstedet kan noen ganger forekomme. Du må sjekke prisen på valgt transport ved bestilling.

3.1 Detaljer om prisene for tjenesten og prosedyrene for betaling og levering vises på nettstedet vårt. Den gjeldende prisen for en tjeneste er prisen som vises på nettstedet vårt på dato og tidspunkt for bestillingen. Prisen på enhver tjeneste på nettstedet kan endre seg før du plasserer bestillingen. Vi prøver å sikre at prisene som vises på nettstedet er nøyaktige, men prisen på bestillingen din må godkjennes av oss som en del av akseptprosedyren (se punkt 3.2 nedenfor). Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene når prisen på tjenesten er bekreftet, fraskriver du deg retten til å få prisen på tjenesten beregnet på taksameteret.

3.2 Vi vil informere deg om en tjenestes korrekte pris er høyere enn det som fremgår i bestillingen din, og du kan da kansellere bestillingen og avgjøre hvorvidt du ønsker å bestille tjenesten til korrekt pris. Hvis du kansellere bestillingen, vil du motta en tilbakebetaling av alle beløp du har betalt.

3.3 Oppgitte priser er per kjøretøy - med unntak av skytteltransport der prisen per person er oppgitt.

3.4 Du må betale med kredittkort eller debetkort på tidspunktet for bestillingen, som fastsatt på bestillingssiden på nettstedet vårt. Kortene vi godtar er angitt på bestillingssiden på nettstedet vårt.

3.5 Hvis du bestiller via et reisebyrå, opptrer de som underagent på vegne av leverandøren. Du har ikke en kontrakt med leverandøren for levering av tjenester før fullstendig betaling er mottatt av leverandøren. Leverandøren vil ikke påta seg noe ansvar når det gjelder eventuelle bekreftede tjenester før fullstendig betaling er mottatt av leverandøren. Når vi har mottatt betaling fra reisebyrået, vil vi være i stand til å plassere bestillingen din hos leverandøren.

4 Spesielle forespørsler

Hvis du har noen spesielle ønsker, vennligst gi oss beskjed ved bestilling. Vi vil forsøke å videreformidle alle ønsker til leverandøren, men vi kan ikke garantere at de vil bli møtt, og vi påtar oss ikke noe ansvar overfor deg hvis de ikke blir møtt.

5 Endringer og avbestillinger gjort av deg

Endringer kan gjøres direkte på nettet 3 dager før den første (eller eneste) sektoren av datoen for bestilt transport, ellers må ethvert ønske om endring sendes til oss skriftlig via e-post til admin@admin@holidaytaxis.com eller ved å ringe - bare innenfor britisk arbeidstid - og vil tre i kraft fra kvitteringsdatoen. Endringer utenfor britisk arbeidstid vil ikke bli akseptert. Selv om vi vil prøve å hjelpe, kan vi ikke garantere at alle anmodninger om endringer vil bli oppfylt. Gebyrer kan påløpe. Avbestillinger kan gjøres direkte på nettet til enhver tid før den første (eller eneste) sektoren av datoen for bestilt transport. Gebyrer kan påløpe. Endringer og avbestillinger kan bare aksepteres i samsvar med vilkårene og betingelsene til den enkelte leverandør. Leverandøren kan belaste for avbestillings- eller endringskostnader som vist i bestillingsvilkårene deres (og dette kan være så mye som 100 v transportkostnadene og vil normalt øke nærmere avreisedatoen). I tillegg forbeholder vi oss retten til å kreve et administrasjonsgebyr på £20,00 per person for eventuelle endringer til eller kanselleringer av tjenesten.

6 Endringer og avbestillinger gjort av leverandøren

Vi vil informere deg så snart som mulig dersom leverandøren må gjøre en betydelig endring på en bekreftet tjeneste eller en eventuell kansellering. Vi vil også gjøre alle rimelige anstrengelser for å finne alternative egnede tjenester til deg uten ekstra kostnad, men påtar oss ikke et ytterligere ansvar overfor deg.

7 Vårt ansvar

7.1 Vi opptrer som en bestillingsagent. Som sådan tar vi ikke noe ansvar for selve tjenesteutøvelsen. Ansvaret vårt begrenser seg til publisering av informasjon på nettstedet om tjenester leverandørene tilbyr; vi videreformidler reservasjonsinformasjon til leverandører og informerer deg om eventuelle utførte endringer i vilkårene i bestillingen din. Vi tar ikke ansvar for transportinformasjon som vi videreformidler til deg i god tro. Vi tar ikke ansvar for eventuell sykdom, skade, død eller tap av noe slag. Dette omfatter tap, skade eller tyveri av bagasje eller personlige eiendeler som du eller noen i gruppen din har med. Eventuelle krav på grunn av tap, skade, sykdom eller død skal føres direkte med Leverandøren eller dekkes under vilkårene i forsikringen din. Vi godtar bare ansvar overfor deg for krav som oppstår utelukkende som et resultat av vår egen uaktsomhet.

7.2 Beskrivelser av transport er hentet fra informasjon vi har fått av Leverandøren, og vi tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter i slik informasjon, og vi kan heller ikke ta ansvar for endringer som Leverandøren ikke har kommunisert til oss.

7.3 I tilfeller der vi er funnet ansvarlig overfor deg på noe grunnlag overhodet, er vårt maksimale ansvar overfor deg begrenset til det dobbelte av prisen på bestillingen (eller hensiktsmessig andel av dette hvis ikke alle personene i bestillingen er berørt). Vi utelukker eller begrenser ikke noe ansvar for død eller personskade som oppstår som et resultat av vår uaktsomhet eller en av våre ansattes uaktsomhet mens de opptrer på vegne av oss i et ansettelsesforhold.

8 Force Majeure

Force majeure betyr at verken vi eller leverandøren vil betale deg erstatning dersom vi eller leverandøren må kansellere eller endre en tjeneste på grunn av uforutsette omstendigheter utenfor vår eller Leverandørens kontroll. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, ulykker og relaterte forsinkelser, uplanlagte marsjer/demonstrasjoner og organiserte forstyrrelser, politioperasjoner, uforutsette veifarer, terroristaktivitet og dennes konsekvenser eller trusler om slik aktivitet, opprør, handlingen til en regjering eller andre nasjonale eller lokale myndigheter, arbeidskonflikter, ??naturkatastrofe, kjernefysisk katastrofe, brann, ugunstige værforhold eller andre lignende hendelser utenfor vår eller Leverandørens kontroll.

9 Ditt ansvar

9.1 Det er ditt ansvar å reise med reservasjonskupongen som viser ankomstinstruksjoner (som er ulik for hver flyplass) og alle de relevante lokale kontaktnumre i tilfelle en nødsituasjon, og lokalkontorets bekreftelsestidspunkter og kontaktnumre. Dette blir tydeliggjort på reservasjonskupongen din og på nettstedet. Verken vi eller Leverandøren vil ta noe ansvar for eventuelle tap av tjenesten eller andre tap dersom du ikke reiser med reservasjonskupongen din.

9.2 Hvis flyet omdirigeres, anbefaler vi at du kontakter vår 24 timers hjelpelinje så snart som mulig, da de kan være i stand til å hjelpe deg med å finne alternative transportordninger. Vær oppmerksom på at verken vi eller leverandøren vil være ansvarlig for betalingen for slike alternative ordninger. I henhold til vilkårene deres er det flyselskapets ansvar å transportere deg til den opprinnelige destinasjonsflyplassen.

10 Hvis du har en klage

10.1 Hvis du støter på et problem med tjenesten din, vennligst informer Leverandøren, eller ring oss på numrene som er angitt på reservasjonskupongen, så vil vi umiddelbart forsøke å undersøke saken med Leverandøren på dine vegne og ordne opp i problemene. Unnlatelse av å varsle oss eller den enkelte leverandør med klagen på dette stadiet, vil påvirke evnen vi har til å etterforske saken det er klaget på, samt rettighetene du har i forhold til kontrakten med leverandøren.

10.2 Hvis du ønsker å ta opp problemer med tjenesten etter hjemkomst, i forhold til tjenester bestilt gjennom oss, bør du rette dem til oss via 'Rapporter problemer'-knappen på nettstedet vårt, via e-post på customerservices@admin@holidaytaxis.com eller per post til Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND. Vi vil samarbeide med leverandøren og forsøke å løse alle tjenesteproblemer innen 28 dager etter varselet.

10.3 Vær oppmerksom på at eventuelle klager må være mottatt skriftlig innen 28 dager etter returbestillingsdatoen. (Hvis det bare er snakk om utreise - innen 28 dager etter denne datoen).

11 Generelt

11.1 Hvis du ønsker variasjoner i forhold til disse vilkårene, bør du sørge for at slike variasjoner er avtalt med oss ??skriftlig så snart som mulig.

11.2 Vi kan overføre eller viderelisensiere noen eller alle av våre rettigheter og plikter under disse vilkårene og betingelsene til enhver tid.

11.3 Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen, og legge ut den nye versjonen på nettstedet vårt; etter dette vil all bruk av nettstedet være underlagt den nye versjonen. Du må sjekke vilkårene og betingelsene på nettstedet regelmessig. Vilkårene som regulerer kjøp av enhver tjeneste vil være vilkårene som gjelder på tidspunktet for bestillingen din.

11.4 En person som ikke er part i avtalen vår eller avtalen med Leverandøren har ingen rettigheter under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve bestemmelser av noen av avtalene, men dette påvirker ikke noen rettighet eller noe rettsmiddel for en annen part som eksisterer eller er tilgjengelig utenom nevnte lovgivning.

11.5 Hvis en bestemmelse eller et begrep innenfor disse vilkårene og betingelsene skulle bli - eller bli erklært - ulovlig, ugyldig eller ugjennomførbar, uansett grunn, skal gjeldende begrep eller bestemmelse slettes, men alle andre vilkår vil være gyldige.

11.6 Vilkårene og betingelsene våre og bruken din av nettstedet vårt er underlagt lovene i England og Wales, og ved en eventuell tvist omkring kontrakten vår, samtykker du i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen av de engelske domstolene.

11.7 Dersom en av partene svikter når det gjelder å utøve en rettighet eller et rettsmiddel under denne avtalen, utgjør ikke dette en fraskrivelse av denne rettigheten eller dette rettsmiddelet.

11.8 Disse vilkårene og betingelsene, sammen med retningslinjene for personvern, alle bestillingsskjemaer og betalingsmetodeinstruksjoner, vil eventuelt erstatte alle andre vilkår og betingelser som tidligere har vært gjeldende for bruken av nettstedet vårt og/eller salg av tjenesten på vegne av Leverandøren.