Skip to main content

Polityka prywatności

HolidayTaxis jest nazwą handlową Grupy HolidayTaxis Group Limited zarejestrowanej pod numerem 4391036, z siedzibą w Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND.

W HolidayTaxis zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Bardzo poważnie traktujemy kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji naszych klientów. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami zawierającymi dalsze szczegóły w zakresie naszej Polityki prywatności. Pokrótce wyjaśniamy w nich, gdzie i dlaczego gromadzimy dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, w jaki sposób dbamy o ich bezpieczeństwo oraz jak można uzyskać do nich dostęp i je usunąć.

  1. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
  2. Komu udostępniamy Państwa dane?
  3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych
  4. Dzieci i kwestie prywatności
  5. Pliki cookie
  6. Zgoda użytkownika
  7. Komunikacja marketingowa
  8. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  9. Zmiany naszej Polityki prywatności

1. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

W celu przeprowadzenia procedury rezerwacji wymagamy pewnych informacji. Informacje te obejmują imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, adres rozliczeniowy, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz dane karty kredytowej. Musimy również ustalić informacje dotyczące Państwa lotu, miejsca docelowego pobytu i zakwaterowania. Wszystkie takie informacje są porządkowane, wykorzystywane i przechowywane z różnych powodów, tak jak wskazano poniżej:


Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Rezerwacja i organizacja przejazdu Potrzebujemy tych danych w celu realizacji umowy z Państwem oraz jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu w sprawie zamówienia.
Wysyłanie wiadomości serwisowych i aktualizacji dotyczących Państwa przejazdu za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS W ramach naszej umowy musimy wysłać Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz voucher. Może zajść potrzeba wysłania zaktualizowanych informacji dotyczących przejazdu, skontaktowania Państwa z kierowcą oraz pomocy w transferze, szczególnie w mało prawdopodobnym przypadku zmian jakiejkolwiek części podróży.
Wysyłanie informacji i ofert pocztą e-mail Chcielibyśmy przedstawiać naszym subskrybentom e-mail wyjątkowe oferty i promocje oraz aktualizacje dotyczące naszych produktów i usług, jednak wyłącznie za Państwa zgodą.

Informacje dotyczące podróży, lotu i zakwaterowania

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Wysyłanie informacji dotyczących Państwa lotu i zakwaterowania do naszych dostawców Robimy to, aby umożliwić dostawcy śledzenie terminu Państwa przylotu i odlotu oraz celem zapewnienia jak najsprawniejszego i zgodnego z planem przejazdu. Dostawca musi również wiedzieć, gdzie powinien Państwa dowieźć i skąd odebrać.

Szczegóły płatności i dane rozliczeniowe

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Przyjmowanie i zwroty płatności Akceptujemy płatności online za pośrednictwem usług Worldpay i Paypal, lecz również międzynarodowych systemów takich jak SEPA czy IDEAL. Dane Państwa karty są wprowadzane w wysoce zabezpieczonej części strony płatności — firma HolidayTaxis nie ma dostępu do takich informacji ani ich nie przechowuje. Adres rozliczeniowy jest wymagany wyłącznie w celu zapewnienia pomocy w przypadku wykrycia nadużycia finansowego i ochrony danych Państwa karty.
Dowód autentyczności i zapobieganie oszustwom Stosujemy usługę 3D Secure zapewniającą dodatkowy poziom zabezpieczeń, który lepiej chroni przed oszustwami związanymi z kartami i zapewnia najwyższy z możliwych stopień zabezpieczenia sesji internetowej.

Odpowiedzi w ankietach i konkursach w mediach społecznościowych i naszych blogach

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Udostępnianie ankiet i organizowanie konkursów Prowadzimy takie działania, aby uzyskiwać użyteczne informacje na temat naszej witryny i usług oraz promować firmę HolidayTaxis. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko w wyraźnie wskazany sposób — zgody na przesyłanie Państwu wiadomości e-mail lub jednorazowego udziału w losowaniach, po których wszelkie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni.

Dane kontaktowe i historia zakupów u nas

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Korzystanie z historii kontaktów w celu obsługi klienta Historia kontaktów Państwa z nami jest niezbędna do realizacji naszej umowy, jak również ułatwienia personelowi działu obsługi klienta zapewnienia pomocy w zakresie zakupów i podróży.
Korzystanie z historii zakupów w celu obsługi klienta Historia Państwa zakupów u nas jest niezbędna do realizacji naszej umowy, jak również ułatwienia personelowi działu obsługi klienta zapewnienia pomocy w zakresie zakupów i podróży. Jest ona również nieodzowna dla zapewnienia możliwie najwyższej zgodności wysyłanych drogą elektroniczną ofert ze zgłoszonymi przez Państwa preferencjami.

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego lub komputera podczas wizyty w naszej witrynie/korzystania z naszej aplikacji

W jaki sposób wykorzystujemy te dane Dlaczego?
Uzyskiwanie informacji na temat naszych użytkowników i klientów, udoskonalanie naszej witryny internetowej i ustawianie właściwych opcji, takich jak waluta i język Chcemy zapewnić jak największą wygodę odwiedzającym naszą witrynę internetową, dlatego korzystamy z odpowiedniego oprogramowania i narzędzi takich jak usługa Google Analytics, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą witrynę, aplikacje i inne lokalizacje styczności z użytkownikiem, zarówno w obszarze witryny, jak i obsługi klienta. Dane są każdorazowo anonimizowane i agregowane.

2. Komu udostępniamy Państwa dane?

Firma HolidayTaxis nigdy nie udostępnia Państwa danych płatności. Nie przechowujemy Państwa danych płatności, jednak organizujemy je wyłącznie dla celów dokonania rezerwacji. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom administracji publicznej lub organom ścigania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.


Recenzje

Państwa dane kontaktowe oraz informacje na temat transferu wysyłamy na naszą platformę recenzji, Feefo, z której będą wysyłane wiadomości e-mail z prośbą o ocenę zakupu lub podróży. Dane te będą wykorzystywane WYŁĄCZNIE do celów wysyłania wspomnianych wiadomości e-mail z prośbą o recenzję. Może się zdarzyć, że poprosimy naszych klientów o zamieszczenie recenzji na innych platformach, takich jak Trustpilot, Google Reviews i TripAdvisor, jednak nie będzie obejmować to udostępnienia jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych dotyczących transakcji.

Dostawcy

Jedynymi firmami, którym udostępniamy niektóre z Państwa danych, są dostawcy zaangażowani w transfer, którzy jednak wykorzystają tę minimalną porcję informacji WYŁĄCZNIE do celów związanych ze wspomnianym transferem. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (w przypadku, gdy rezerwowana usługa wymaga skorzystania z oferty dostawcy spoza EOG).

Reklama

Państwa dane dotyczące przeglądania zasobów internetowych mogą być udostępniane innym partnerom reklamowym lub stowarzyszonym, którzy wspierają nas w promocji naszej działalności, jednak wyłącznie anonimowo i w postaci zagregowanej.

Partnerzy stowarzyszeni

W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem witryny partnera stowarzyszonego firmy HolidayTaxis, partner ma prawo zwrócić się do Państwa z prośbą o przekazanie danych rezerwacyjnych, jednak nie danych płatności.

Inne witryny internetowe

W kilku miejscach w witrynie firmy HolidayTaxis znajdują się łącza prowadzące do innych witryn internetowych. Po kliknięciu łącza i przejściu do innej witryny zasady prywatności firmy HolidayTaxis przestają obowiązywać. Zalecamy zapoznawanie się z polityką prywatności w witrynach internetowych podmiotów trzecich, aby poznać stosowane przez nie zasady dotyczące gromadzenia i ujawniania informacji.

 

3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych

Dla celów Ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1998 oraz Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z roku 2016, zastępującego ją w maju 2018 roku, jesteśmy administratorem danych. Aby przeprowadzić proces rezerwacji, musimy uzyskać od Państwa pewne dane osobowe. Zaliczają się do nich, w stosownych przypadkach, imiona, nazwiska i adresy uczestników podróży, dane kart kredytowych/debetowych lub inne dane dotyczące płatności oraz wymagania szczególne, np. związane z niepełnosprawnością bądź schorzeniem, które mogą mieć wpływ na wybraną rezerwację.

Jeśli będziemy potrzebować jakichkolwiek innych Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym przed ich uzyskaniem. W celu obsługi zamówienia możemy udostępniać Państwa dane naszym dostawcom lub innym zaangażowanym podmiotom trzecim. Przekażemy wyłącznie takie dane umożliwiające identyfikację tożsamości, które będą niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji Państwa podróży.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony otrzymywanych od Państwa danych osobowych. Nie przekażemy żadnych informacji firmom i/lub organizacjom, które nie są odpowiedzialne za organizację jakiejkolwiek części Państwa podróży. W przypadkach przekazania nam danych osobowych dotyczących szczególnych wymagań i/lub informacji dotyczących jakichkolwiek schorzeń, niepełnosprawności lub wymagań religijnych, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie tych informacji podmiotom lub firmom odpowiedzialnym za organizację jakiejkolwiek części podróży, zarówno w ramach EOG, jak i poza nim. Jeśli nie będziemy mogli przekazać tych informacji odpowiednim dostawcom, nie będziemy mogli obsłużyć rezerwacji.

Mamy prawo przyjmować brak Państwa sprzeciwu względem powyższych działań, o ile nie otrzymamy go na piśmie. Zasadniczo przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas z zapytaniem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) dotyczącym zakresu Państwa danych, które przechowujemy lub przetwarzamy, celów takich działań oraz osób, którym mogły one zostać lub zostały ujawnione. Za udzielenie powyższych informacji pobierzemy opłatę. Prosimy o kontakt na następujący adres: dataprotection@holidaytaxis.com. W szczególnych okolicznościach zachowujemy prawo od odmowy udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. O ile Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wyraźnie nie stanowi inaczej, udostępnione przez Państwa dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu wyłącznie zgodnie z powyższymi zapisami, jeśli nie uzyskamy Państwa zgody na inne działania.

 

4. Dzieci i kwestie prywatności

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać rezerwacji w naszej witrynie — w ich imieniu może to zrobić rodzic, opiekun bądź inna odpowiednia osoba dorosła.

 

5. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie porcje informacji zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości. Na Państwa życzenie mogą one zostać usunięte z twardego dysku. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki w celu zapobiegnięcia ich zapisywaniu. Bez plików cookie nadal można korzystać z większości funkcji witryny internetowej. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie zasad dotyczących plików cookie.

 

6. Zgoda użytkownika

Korzystając z witryny internetowej firmy HolidayTaxis i witryn naszych partnerów stowarzyszonych, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystanie tych informacji przez firmę HolidayTaxis w sposób określony powyżej. Jeśli zdecydujemy o zmianie naszej Polityki prywatności, opublikujemy zmiany na niniejszej stronie, aby użytkownik zawsze miał świadomość tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy.

 

7. Komunikacja marketingowa

Chcielibyśmy przetwarzać informacje dotyczące Państwa (takie jak adres e-mail i numery telefonów) w celach marketingowych firmy HolidayTaxis. Przed podjęciem przez nas jakichkolwiek działań marketingowych zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na takie działania. W przypadku udzielenia nam wyraźnej zgody będziemy mogli wykorzystać Państwa dane osobowe do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości SMS, mediów społecznościowych, komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w celu przekazania informacji lub ofert dotyczących produktów, usług, rabatów lub promocji (przez nas dostarczanych), które w naszej opinii mogą Państwa zainteresować. Państwa dane będą przechowywane do celów marketingowych w naszej bazie adresów e-mail. W każdej chwili można odwołać zgodę lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, klikając łącze ANULUJ SUBSKRYPCJĘ (UNSUBSCRIBE) w dowolnej pochodzącej od nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem admin@HolidayTaxis.com. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do wiadomości e-mail i SMS związanych ze świadczoną usługą i służących jako wsparcie w podróży, wysyłanych automatycznie przed i po Państwa wyjeździe.

Firma HolidayTaxis współpracuje z wieloma partnerami handlowymi, którzy zapewniają nam dostęp do swoich aktualnych ofert i promocji, dzięki czemu mogą się Państwo znaleźć w gronie osób, które jako pierwsze zostaną powiadomione o pojawieniu się świetnych okazji dla podróżujących. Dokonując rejestracji w witrynie i udzielając nam zgody na przesyłanie marketingowych wiadomości e-mail, upoważniają nas Państwo do wysyłania takich ofert. W każdej chwili można oczywiście wycofać zgodę, anulując subskrypcję.

 

8. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie w możliwie najwęższym zakresie wymaganym do przeprowadzenia procesu rezerwacji oraz do celów realizacji postanowień umownych. W terminie 90 dni po powrocie z podróży usuniemy dane osobowe z uwzględnieniem adresu e-mail i numeru telefonu, zachowując jedynie imię i nazwisko głównego pasażera. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której klient zezwolił nam na przesyłanie ofert i informacji o aktualnościach za pośrednictwem poczty e-mail. W takim przypadku będziemy przechowywać adres e-mail wraz ze szczegółami dotyczącymi podróży do momentu anulowania subskrypcji lub przesłania żądania usunięcia danych osobowych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do własnych danych, które przechowujemy. Dostęp zostanie zapewniony bezpłatnie w terminie 30 dni; w przypadku wielokrotnych i nadmiernych żądań możemy pobrać niewielką opłatę administracyjną. Mają Państwo prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszych marketingowych wiadomości e-mail, klikając łącze „anuluj subskrypcję” (unsubscribe) w dowolnej naszej wiadomości e-mail. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie Państwa adresu z naszych list mailingowych.

 

9. Zmiany naszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka została opublikowana dnia 4 maja 2018 r. W razie konieczności możemy wprowadzać do niej zmiany lub poprawki. W takim przypadku zaktualizujemy niniejsze zasady i datę ich publikacji.