Skip to main content

HolidayTaxis Group Limited handelend onder HolidayTaxis

Voorwaarden en bepalingen

HolidayTaxis Group Limited handelend als HolidayTaxis (in overeenkomst "wij", "ons" of "onze") handelt als tussenpersoon voor externe transportdienstverleners (de "Leverancier"). De overeenkomst voor de levering van een transportservice is tussen u en de Leverancier.

Ons kantoor is gevestigd op het adres: Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, Groot-Brittannië en ons bedrijfsregistratienummer is 4391036. Lees deze voorwaarden en bepalingen goed voordat u een reservering maakt. U vindt hier belangrijke informatie over uw rechten en de verplichtingen waaraan u bent gebonden.

Deze boekingsvoorwaarden, de informatie op onze website en uw voucher vormen de volledige overeenkomst tussen ons en u en dekken alle boekingen die worden gemaakt via HolidayTaxis Group Limited, inclusief boekingen die zijn gedaan op de website van HolidayTaxis.

1 Inleiding

    

1.1 Lees deze voorwaarden goed voordat u uw reservering maakt. Wanneer u een reservering bij ons maakt, stemt u in met deze voorwaarden, die zo nu en dan worden gewijzigd en op onze website worden geplaatst naast andere informatie op de website en op uw vouchers. Omdat u daarnaast rechtstreeks diensten afneemt van de Leverancier, gaat u ook akkoord met de reserveringsvoorwaarden van de Leverancier.

    

1.2 Door services te bestellen op onze websites, gaat u een overeenkomst aan met de Leverancier voor de levering van services en niet met HolidayTaxis Group Limited. U gaat ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw bestelling.

    

1.3 Indien u niet met deze voorwaarden en bepalingen akkoord gaat, kunt u helaas geen bestellingen plaatsen via onze website.

2 Bestellen

    

2.1 U dient de bestelprocedures te volgen zoals uiteengezet op de bestelpagina van onze website wanneer u een bestelling wilt plaatsen. Alle bestellingen moeten minimaal 48 uur voor vertrek worden geplaatst.

    

2.2 Wij hebben het recht om namens de Leverancier een bestelling te weigeren. We kunnen niet garanderen dat we voor elke reserveringsaanvraag een Leverancier kunnen toewijzen. In het geval dat we uw reserveringsaanvraag niet aan een Leverancier kunnen toewijzen, sturen we u een e-mail om u daarvan op de hoogte te stellen. We kunnen u een alternatief bieden, eventueel tegen extra kosten. We bevestigen uw reservering en we sturen namens de Leverancier een reserveringsvoucher naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens uw bestelling. Informatie over de leverancier wordt pas gegeven wanneer uw boeking is toegewezen. Met inachtneming van clausules 3.3, 4.4 en 5 wordt vervolgens door de Leverancier aan de bestelling voldaan op de datum die op de reserveringsvoucher wordt vermeld.

    

2.3 U bevestigt dat alle gegevens die u ons hebt verstrekt voor het aanschaffen van de Service van de Leverancier, correct zijn, dat de creditcard die u gebruikt uw eigen creditcard is en dat er afdoende middelen of krediet beschikbaar zijn om de kosten van de Service te dekken. Wij behouden ons het recht voor om uw creditcard- of betaalpasgegevens te controleren voordat we u de Service verlenen. Indien er geen validatie kan worden verkregen en de betaling niet wordt gemaakt, behouden we ons het recht voor om de reservering te annuleren namens de betreffende Leverancier die de Service dan niet zal uitvoeren.

    

2.4 Voor reserveringen die worden toegewezen aan een Leverancier, wordt een voucher geproduceerd met uw reisgegevens, de gegevens van de Leverancier en uw unieke vouchernummer. Het is uw verantwoordelijkheid om de gegevens van uw boeking op uw voucher voor vertrek te controleren en ons ervan op de hoogte te stellen indien de voucher fouten bevat. HolidayTaxis is niet verantwoordelijk indien de gegevens die worden ingevoerd op het moment dat u uw bestelling plaatst, onjuist zijn. U dient deze voucher aan de chauffeur te laten zien wanneer u vertrekt. De leverancier kan vervoer weigeren indien u uw reserveringsvoucher niet toont.

3 Prijzen en betaling

    

        Let op: wijzigingen aan en fouten in geadverteerde en bevestigde prijzen en andere websitedetails zullen voorkomen. U dient de prijs van uw gekozen transfers op het moment dat u reserveert te controleren.    

    

3.1 Informatie over de prijzen voor de Service en de procedures voor betaling en levering zijn beschikbaar op onze website. De relevante prijs voor een Service is de prijs die wordt weergegeven op onze website ten tijde van uw bestelling. De prijs van een Service op onze website kan worden gewijzigd voordat u een bestelling plaatst. We proberen ervoor te zorgen dat onze prijzen die op de website worden vermeld, correct zijn, maar de prijs op uw bestelling wordt door ons geverifieerd als onderdeel van de acceptatieprocedure (zie clausule 3.2 hieronder). Door deze voorwaarden te accepteren op het moment dat de prijs van de Service is bevestigd, ziet u af van uw recht om de ritprijs te laten berekenen op een taximeter.

    

3.2 We zullen u op de hoogte stellen indien de juiste prijs voor een Service hoger is dan vermeld op uw bestelling. U kunt de bestelling dan annuleren en beslissen of u de Service wel of niet wilt bestellen tegen de correcte prijs. Indien u de bestelling annuleert, ontvangt u een restitutie van het bedrag dat u had betaald.

    

3.3 De vermelde prijzen zijn per voertuig, behalve in het geval van pendeltransfers waarvoor de prijs per persoon wordt vermeld.

    

3.4 U dient een creditcard of betaalpas te gebruiken voor de reservering zoals beschreven op de bestelpagina van onze website. U vindt de kaarttypen die we accepteren op de bestelpagina van onze website.

    

3.5 Indien u de reservering via een reisbureau maakt, handelen zij als een tussenpersoon namens de Leverancier. U hebt geen overeenkomst met de Leverancier voor de Service tot de volledige betaling is ontvangen door de Leverancier. De Leverancier is niet aansprakelijk voor bevestigde Services tot de volledige betaling is ontvangen door de Leverancier. Zodra we de betaling hebben ontvangen van het reisbureau, plaatsen we de reservering bij de Leverancier.

4 Speciale verzoeken

    

Alle speciale verzoeken moeten bij ons worden ingediend ten tijde van de boeking. We stellen alles in het werk om dergelijke verzoeken door te geven aan de Leverancier. We kunnen echter niet garanderen dat er aan wordt voldaan en we zijn niet aansprakelijk als niet aan uw verzoek wordt voldaan.

5 Wijzigingen en annuleringen door u

    

Wijzigingen kunnen rechtstreeks online worden gedaan tot drie dagen voor de eerste (of enige) tak van uw geboekte transferdatum. Binnen drie dagen voor vertrek dienen verzoeken voor wijziging te worden verzonden naar admin@admin@holidaytaxis.com of telefonisch te worden ingediend op binnen kantooruren (in het VK). Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de dag van ontvangst. Wijzingen buiten kantooruren (in het VK) kunnen niet worden geaccepteerd. We zullen proberen te helpen, maar we kunnen niet garanderen dat alle verzoeken voor wijziging worden uitgevoerd. Kosten kunnen van toepassing zijn. Annuleren kan op elk gewenst moment voor de eerste (of enige) tak van uw geboekte transferdatum rechtstreeks online worden gedaan. Kosten kunnen van toepassing zijn. Wijzigingen en annuleringen kunnen alleen worden geaccepteerd als ze overeenkomen met de voorwaarden van de betreffende Leverancier. De Leverancier kan kosten in rekening brengen voor de annulering of wijziging in hun reserveringsvoorwaarden (dit kan oplopen tot 100an de transferkosten en loopt normaliter op naarmate de transferdatum dichterbij komt). Daarnaast behouden we ons het recht voor om administratiekosten van £ 20,00 per persoon in rekening te brengen voor alle wijzigingen aan Services of annuleringen.

6 Wijzigingen en annuleringen door de leverancier

    

We zullen u zodra redelijkerwijs mogelijk ervan op de hoogte stellen wanneer de Leverancier een grote wijzigingen aanbrengt aan uw bevestigde Services of moet annuleren. We zullen bovendien alle redelijke moeite doen om alternatieve, gepaste Services voor u te vinden zonder extra kosten. Maar we zijn verder niet aansprakelijk naar u.

7 Onze verantwoordelijkheid

    

7.1 We handelen als reserveringsbureau. Als zodanig accepteren we geen verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke levering van services. Onze verantwoordelijkheden zijn beperkt tot het publiceren van informatie op onze website over de Services die de Leveranciers bieden, het doorgeven van reserveringsinformatie aan Leveranciers en u informeren van eventuele opgelegde wijzigingen aan de voorwaarden van uw reservering. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor eventuele informatie die we u in goed vertrouwen geven over de transfers. We accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele ziekte, letsel, dood of verlies van welk type ook. Dit is inclusief schade aan en verlies of diefstal van bagage of persoonlijke bezittingen van u of iemand in uw reisgezelschap. Alle claims voor verlies, letsel, ziekte of dood dienen rechtstreeks bij de Leverancier te worden ingediend en kunnen worden gedekt door uw verzekering. We accepteren alleen aansprakelijkheid jegens u voor claims voor zaken die het resultaat zijn van onze eigen nalatigheid.

    

7.2 De beschrijvingen die wij geven over de transfers zijn afkomstig uit de informatie die ons is gegeven door de Leverancier en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden in deze informatie, noch accepteren bij aansprakelijkheid voor wijzigingen aan de faciliteiten die niet aan ons zijn gecommuniceerd door de Leverancier.

    

7.3 In het geval dat er wordt geoordeeld dat we jegens u aansprakelijk zijn op welke basis dan ook, is de maximale aansprakelijkheid beperkt tot twee keer de kosten van uw reservering (of het gepaste aandeel hierin als niet elke persoon in de reservering erdoor is getroffen). We beperken of sluiten geen aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijk letsel dat ontstaat door onze nalatigheid of dat een van onze werknemers heeft veroorzaakt gedurende hun werkzaamheden in dienst van ons.

8 Force Majeure

    

Force majeure (overmacht) betekent dat wij noch de Leverancier u niet financieel zullen compenseren als wij of de Leverancier de Service moeten annuleren of wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de Leverancier. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongelukken en bijbehorende vertragingen, ongeplande optochten, demonstraties en georganiseerde verstoringen, optreden door de politie, onvoorziene gevaren op de weg, terroristische activiteiten en de gevolgen hiervan en de dreiging van dergelijke activiteit, rellen, de handelingen van een overheid of andere nationale of lokale autoriteit, arbeidsgeschillen, natuurrampen of nucleaire rampen, brand en slechte weersomstandigheden of andere gelijksoortige gebeurtenissen buiten de macht van de Leverancier.

6 Uw verantwoordelijkheden

    

9.1 Het is uw verantwoordelijkheid om de reserveringsvoucher mee te brengen. Op de voucher staat wat u moet doen na aankomst (dit verschilt per luchthaven) en worden de relevante lokale telefoonnummers vermeld voor noodgevallen en bevestigingstijden en het telefoonnummer van de lokale vestiging. Dit wordt duidelijk gemaakt op uw reserveringsvoucher en op de website. Noch wij, noch de Leverancier accepteren verantwoordelijkheid voor gemiste Services of verlies indien u uw reserveringsvoucher niet meebrengt.

    

9.2 Indien uw vlucht wordt omgeleid, raden we u aan zodra dat mogelijk is contact op te nemen met onze 24-uurs hulplijn, omdat zij wellicht in staat zijn u te helpen bij het organiseren van een alternatieve transfer. Wij, noch de leverancier, zijn echter aansprakelijk voor dergelijke alternatieve transfers. Het is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij om u naar uw originele bestemmingsluchthaven te vervoeren, onderhevig aan hun voorwaarden en bepalingen.

10 Klachten

    

10.1 Als u problemen ondervindt met betrekking tot de geleverde Service, dient u dit te melden bij de Leverancier. Of neem telefonisch contact met ons op via de nummers op uw boekingsvoucher. We zullen dan direct proberen om namens u de zaak op te nemen met de leverancier en het probleem op te lossen. Wanneer u verzuimt uw klacht op dat moment aan ons of de Leverancier te melden, zullen wij minder goed in staat zijn om uw klacht te onderzoeken. Dit heeft ook invloed op uw rechten volgens de overeenkomst met de Leverancier.

    

10.2 Indien u na uw reis klachten hebt over de services die zijn gereserveerd via HolidayTaxis, dient u contact met ons op te nemen via de knop "Report Issues" (Problemen melden) op onze website of via e-mail naar customerservices@admin@holidaytaxis.com of per post op het adres Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, Verenigd Koninkrijk. We zullen dan samen met de Leverancier trachten alle klachten binnen 28 dagen na melding op te lossen.

    

10.3 Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 28 dagen na de datum van terugkeer. (Indien het alleen een uitgaande vlucht betreft, is dit 28 dagen na deze datum).

11 Algemeen

    

11.1 Als u zich wilt beroepen op afwijkingen van deze voorwaarden en bepalingen, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen zo snel mogelijk schriftelijk met ons worden overeengekomen.

    

11.2 Wij mogen te allen tijde een of alle van onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden en bepalingen overdragen of uitbesteden.

    

11.3 Wij kunnen deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op onze website publiceren, waarna alle gebruik van onze website gereguleerd is volgens deze nieuwe versie. U dient de voorwaarden en bepalingen op de website regelmatig te lezen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van een Service, zijn de voorwaarden die ten tijde van het plaatsen van uw bestelling golden.

    

11.4 Een persoon die geen contractant is met betrekking tot deze overeenkomst , heeft geen rechten onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, de Engelse Wet Contracten (Rechten van derden), om een bepaling van de overeenkomst met de Leverancier af te dwingen, maar dit is niet van invloed op een ander recht of verhaal van een derde dat buiten deze wet om geldt.

    

11.5 Als een bepaling of voorwaarde van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt of wordt verklaard, wordt dergelijke bepaling of voorwaarde geschrapt, maar blijven alle overige voorwaarden van kracht.

    

11.6 Deze voorwaarden en bepalingen en uw gebruik van onze website zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en Wales, en in het geval van een dispuut onder deze overeenkomst gaat u akkoord de exclusieve rechtspraak van het Engelse hof te aanvaarden.

    

11.7 Het niet uitoefenen van een contractant van een recht of verhaal onder deze overeenkomst vormt geen afstand van dat recht of verhaal.

    

11.8 Deze voorwaarden en bepalingen, tezamen met het privacybeleid, ieder bestelformulier en betalingsinstructies, indien van toepassing, vervangen alle andere voorwaarden en bepalingen die voorheen golden voor het gebruik van onze website en/of de verkoop van de Service namens de Leverancier.