Skip to main content
HolidayTaxis Group Limited — nazwa handlowa: conxxe Regulamin HolidayTaxis Group Limited — nazwa handlowa: „conxxe” (na potrzeby umowy używa się określeń „my”, „nas”, „nasz”...) działa w charakterze pośrednika niezależnych dostawców usług transportowych („Dostawca”). Umowa, której przedmiotem jest zapewnienie usługi transportowej, zawierana jest pomiędzy Tobą (Użytkownikiem) i Dostawcą. Nasza działalność zarejestrowana jest pod adresem Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, pod numerem 4391036. Przed dokonaniem rezerwacji należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin, ponieważ zawiera on istotne informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków. Wspomniane warunki rezerwacji, wraz z kompletem informacji dostępnych na naszej stronie oraz voucherem rezerwacyjnym, składają się na pełną umowę między Tobą i nami. Dotyczą one wszystkich rezerwacji dokonanych w serwisie HolidayTaxis Group Limited, włączając w to rezerwacje dokonane w witrynie internetowej conxxe. 1 Wprowadzenie 1.1 Przed dokonaniem rezerwacji należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Dokonując rezerwacji w oferowanym przez nas serwisie, wyrażasz zgodę na podleganie w zakresie prawnym pod niniejszy Regulamin, który może być sporadycznie modyfikowany i publikowany w naszej witrynie internetowej. Podlegasz także pod inne informacje, które zawiera witryna internetowa oraz voucher. Prosimy również pamiętać, że zawierasz umowę bezpośrednio z Dostawcą, w związku z czym możesz podlegać także jego regulaminowi rezerwacji. 1.2 Zamawiając jakąkolwiek usługę poprzez nasze witryny internetowe, zawiązujesz umowę na dostarczanie Usług z Dostawcą, a nie z firmą Airport to Hotel (UK) Limited. Wyrażasz zgodę na podleganie w zakresie prawnym pod niniejszy Regulamin mający zastosowanie do składanego zamówienia. 1.3 Niewyrażenie zgody na podleganie pod niniejszy Regulamin może oznaczać brak możliwości złożenia zamówienia w naszej witrynie internetowej. 2 Składanie zamówień 2.1 Aby złożyć zamówienie, należy wykonać procedury zamawiania ustanowione na stronie z zamówieniami w naszej witrynie internetowej. Wszelkie zamówienia należy składać co najmniej 48 godzin przed datą wyjazdu. 2.2 Dostawca upoważnia nas do odmowy dowolnego zamówienia złożonego przez Ciebie. Nie gwarantujemy pomyślnego przypisania Dostawcy do każdego żądania rezerwacji. W przypadku gdyby przypisanie Dostawcy do zamówienia okazało się niemożliwe, poinformujemy Cię o tym fakcie w wiadomości e-mail. W takim wypadku mamy prawo zaproponować alternatywne rozwiązanie, które może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia rezerwacji, przesyłając w imieniu Dostawcy stosowny voucher rezerwacyjny na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. Dane Dostawcy zostaną podane dopiero po pomyślnym zrealizowaniu rezerwacji. Jak wyszczególniono w punktach 3.3, 4 i 5, zamówienie zostanie następnie zrealizowane przez Dostawcę w terminie określonym w voucherze rezerwacyjnym. 2.3 Potwierdzasz, że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupu Usługi od Dostawcy są prawidłowe. Potwierdzasz również, że wskazana karta kredytowa/debetowa należy do Ciebie oraz że znajdujące się na niej środki są wystarczające do pokrycia kosztów Usługi. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji danych karty kredytowej/debetowej przed dostarczeniem Usługi. W przypadku braku możliwości weryfikacji i zrealizowania płatności zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji w imieniu stosownego Dostawcy, który tym samym nie dostarczy Usługi. 2.4 W przypadku gdy przypisanie Dostawcy do rezerwacji zakończy się pomyślnie, zostanie wystawiony voucher zawierający szczegóły podróży, dane Dostawcy oraz niepowtarzalny numer. Do Twoich obowiązków należy sprawdzenie danych rezerwacji na voucherze przed podróżą i zgłoszenie nam ewentualnych błędów. Serwis conxxe nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane podczas rezerwacji. Voucher należy okazać kierowcy na początku podróży. Dostawca może odmówić przewozu w przypadku nieokazania vouchera. 3 Ceny i płatności Szczególne adnotacje: Czasem w wyświetlanych i potwierdzanych cenach oraz innych danych zawartych w witrynie internetowej występują zmiany oraz błędy. Cenę wybranego przewozu należy sprawdzić podczas rezerwacji. 3.1 Szczegóły cen za Usługę, jak również procedury płatności i dostawy są dostępne w naszej witrynie internetowej. Stosowana cena za Usługę jest widoczna w naszej witrynie internetowej w chwili składania zamówienia. Cena za wszelkie Usługi w naszej witrynie internetowej może ulec zmianie, zanim złożysz zamówienie. Dokładamy wszelkich starań, by ceny wyświetlane w witrynie internetowej były aktualne, niemniej jednak cena zamówienia musi zostać każdorazowo potwierdzona przez nas w ramach procedury akceptacji (patrz punkt 3.2). Akceptując niniejszy Regulamin po potwierdzeniu ceny Usługi, zrzekasz się prawa do obliczania stawki za Usługę za pomocą taksometru. 3.2 W przypadku gdy właściwa cena Usługi okaże się wyższa niż cena widniejąca w zamówieniu otrzymasz od nas stosowną informację. W takim wypadku możesz anulować zamówienie lub skorzystać z usługi w zaktualizowanej cenie. W przypadku anulowania zamówienia otrzymasz zwrot wszelkich wpłaconych środków. 3.3 Ceny podawane są za pojazd — z wyjątkiem przewozów wahadłowych, w przypadku których zastosowanie mają stawki za osobę. 3.4 Opłatę należy uiścić przy pomocy karty kredytowej/debetowej w momencie składania zamówienia, zgodnie z informacjami widniejącymi w naszej witrynie internetowej. Akceptowane karty zostały wyszczególnione w naszej witrynie internetowej. 3.5 W przypadku dokonywania rezerwacji przez agencję podróży agencja ta występuje w charakterze podwykonawcy działającego w imieniu Dostawcy. Umowa z Dostawcą na dostarczenie Usługi nie zostaje zawarta do czasu otrzymania przez Dostawcę pełnej płatności. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z potwierdzonymi Usługami do czasu otrzymania przez niego pełnej płatności. Po otrzymaniu płatności od agencji podróży możemy przekazać Dostawcy zamówienie na jego usługi. 4 Specjalne życzenia O wszelkich specjalnych życzeniach należy informować podczas dokonywania rezerwacji. Dołożymy wszelkich starań, by przekazać życzenia Dostawcy, niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że zostaną one zrealizowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak realizacji tego typu życzeń. 5 Zmiany i anulowanie z Twojej strony Zmiany w rezerwacji można wprowadzać bezpośrednio online do trzech dni przed datą pierwszego (lub jedynego) etapu zarezerwowanego przewozu. W przeciwnym razie należy zgłaszać na piśmie — wysyłając wiadomość na adres admin@conxxe.com lub dzwoniąc pod numer +44 1273 828 200 w godzinach pracy brytyjskiego oddziału. Zmiany zostaną wprowadzone w dniu ich przyjęcia. Zmiany zgłaszane poza godzinami pracy naszego brytyjskiego oddziału nie będą przyjmowane. Staramy się udzielić pomocy, ale nie gwarantuje wprowadzenia wszystkich żądanych zmian. Może wiązać się to z opłatami. Rezerwację można anulować bezpośrednio online w dowolnym momencie przed datą pierwszego (lub jedynego) etapu zarezerwowanej daty przewozu. Może wiązać się to z opłatami. Zmiany i anulowanie są akceptowane wyłącznie w przypadku gdy są one zgodne z regulaminem stosowanym przez danego Dostawcę. Dostawca może pobrać opłatę za anulowanie lub modyfikacje zgodnie ze swoimi warunkami rezerwacji (opłata może wynosić nawet 100osztu przewozu i zwykle wzrasta im bliżej daty wyjazdu). Ponadto zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w wysokości £20,00 od osoby za wszelkie zmiany lub anulowanie Usług. 6 Zmiany i anulowanie ze strony Dostawcy W przypadku konieczności wprowadzenia istotnej zmiany lub anulowania potwierdzonych Dostawcę Usług otrzymasz od nas stosowną informację w najkrótszym możliwym terminie. Zrobimy, co w naszej mocy, by znaleźć alternatywną, odpowiednią usługę bez dodatkowych kosztów, choć w takim wypadku nasze zobowiązania wobec Ciebie przestają mieć zastosowanie. 7 Nasze obowiązki 7.1 Występuje w charakterze pośrednika w rezerwacji. Tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za faktyczne dostarczenie Usług. Nasze obowiązki ograniczają się do publikowania w witrynie internetowej informacji na temat Usług dostarczanych przez Dostawcę, przekazywania Dostawcy informacji o rezerwacjach oraz informowania klientów o wszelkich koniecznych zmianach w warunkach rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na temat przewozów. Wszelkie informacje przekazywane są w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne choroby, urazy, śmierć czy straty. Obejmuje to utratę, zniszczenie i kradzież bagażu lub rzeczy osobistych przewożonych przez Ciebie lub osoby towarzyszące. Wszelkie roszczenia dotyczące strat, urazów, choroby lub śmierci należy kierować bezpośrednio do Dostawcy. Mogą one być pokryte z tytułu Twojego ubezpieczenia. Przyjmujemy odpowiedzialność jedynie za roszczenia wynikające z naszych własnych zaniedbań. 7.2 Opublikowane opisy przewozów pochodzą z informacji dostarczonej nam przez Dostawcę. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne ewentualne niezgodności ani za zmiany we flocie, o których nie poinformował nas Dostawca. 7.3 W przypadku uznania z jakiegokolwiek powodu odpowiedzialności w stosunku do Ciebie, wypłacone przez nas zadośćuczynienie może wynieść maksymalnie dwukrotność kosztu rezerwacji (lub kwotę proporcjonalną w wypadku gdy problem dotyczy tylko niektórych osób objętych rezerwacją). Nie wykluczamy ani nie ograniczamy odpowiedzialności za śmierć lub urazy wynikające z zaniedbania naszego lub naszych pracowników podczas wykonywania przypisanych im zadań. 8 Siła wyższa W przypadku wystąpienia działania siły wyższej nie otrzymasz rekompensaty ani od nas ani od Dostawcy w sytuacji anulowania lub zmodyfikowania Usługi przez nas lub Dostawcę ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą zarówno nas, jak i Dostawcy. Obejmuje to, między innymi, wypadki i związane z nimi opóźnienia, nieplanowane marsze, demonstracje i zorganizowane zamieszki, działania policji, nieprzewidziane zdarzenia drogowe, akty terroryzmu i ich konsekwencje lub zagrożenie tego typu aktem, utarczki, działania rządu lub innych krajowych/lokalnych służb, spory pracownicze, katastrofy naturalne lub nuklearne, pożar, niesprzyjające warunki pogodowe i inne podobne zdarzenia pozostające poza kontrolą Dostawcy. 9 Twoje Obowiązki 9.1 Do Twoich obowiązków należy odbycie podróży z voucherem rezerwacyjnym zawierającym szereg instrukcji działań po przyjeździe (które mogą się różnić w zależności od lotniska) oraz wszystkie stosowne lokalne numery kontaktowe na wypadek wystąpienia nagłego zdarzenia, jak również numer kontaktowy i godziny otwarcia lokalnego oddziału. Powyższe informacje przedstawione są w sposób klarowny na voucherze rezerwacyjnym oraz w witrynie internetowej. Ani my, ani Dostawca nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek Usługi lub inne straty w przypadku brak vouchera rezerwacyjnego. 9.2 W przypadku zmian w locie zaleca się jak najszybciej skontaktować z naszą 24-godzinną infolinią, gdzie można uzyskać pomoc w znalezieniu alternatywnego rozwiązania. Należy pamiętać, że ani my, ani Dostawca nie ponosimy ewentualnych kosztów tego typu zmian. Odpowiedzialność za przewiezienie Cię na lotnisko docelowe ponosi linia lotnicza, zgodnie ze swoimi regulaminem. 10 Reklamacje 10.1 W przypadku napotkania problemu związanego z Usługą należy poinformować Dostawcę lub zadzwonić do nas, korzystając z numerów widocznych na voucherze rezerwacyjnym. Postaramy się, działając w Twoim imieniu, bezzwłocznie poruszyć tę kwestię u Dostawcy i rozwiązać problem. Niepoinformowanie nas lub Dostawcy o reklamacji na tym etapie wpłynie na możliwość zbadania przez sprawy przez, a także na Twoje prawa zawarte w umowie z Dostawcą. 10.2 W przypadku wystąpienia po powrocie problemów związanych z zarezerwowanymi u nas usługami, należy przekazać je, korzystając z przycisku zgłaszania problemu w witrynie internetowej albo wysyłając e-mail na adres customerservices@conxxe.com lub list tradycyjny na adres Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND. W porozumieniu z Dostawcą postaramy się rozwiązać wszelkie problemy w terminie 28 dni od daty zgłoszenia. 10.3 Prosimy pamiętać, że wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w ciągu 28 dni od daty zarezerwowanej podróży powrotnej. (W przypadku przewozu powrotnego stosuje się termin 28 dni od tej daty): 11 Postanowienia ogólne 11.1 W przypadku korzystania z jakiejkolwiek innej wersji niniejszego Regulaminu należy upewnić się, że owa wersja jest potwierdzona przez nas na piśmie. 11.2 Możemy w każdym momencie przekazać lub zlecić dowolnie wybrane lub wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. 11.3 Możemy też od czasu do czasu wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu i publikować jego nowe wersje w witrynie internetowej. Użytkowanie naszej witryny internetowej podlega pod najnowszą wersję Regulaminu. Należy regularnie czytać Regulamin w witrynie internetowej. Warunki rządzące zakupem dowolnych Usług są warunkami obowiązującymi w chwili składania zamówienia. 11.4 Osoba niebędąca stroną Twojej umowy z nami lub z Dostawcą nie ma praw zgodnie z Ustawą o umowach z 1999 r. (prawa podmiotów zewnętrznych), co służy wzmocnieniu wszelkich warunków umowy, pozostając bez wpływu na prawa czy zadośćuczynienia innych istniejących lub dostępnych stron poza ww. Ustawą. 11.5 W przypadku uznania jakiegokolwiek zapisu lub warunku niniejszego Regulaminu za niezgodny z prawem, nieprawidłowy lub niemożliwy do wyegzekwowania, z jakiegokolwiek powodu, dany zapis czy warunek zostanie usunięty, podczas gdy wszelkie pozostałe warunki pozostają ważne. 11.6 Nasze Regulamin i sposób korzystania z witryny internetowej podlegają prawu Anglii i Walii. W przypadku sporu w ramach umowy zobowiązujesz się do podlegania wyłącznie jurysdykcji sądów angielskich. 11.7 Niepowodzenie którejkolwiek ze stron w realizowaniu praw lub zadośćuczynień wynikających z niniejszej umowy nie jest równoznacznie z odstąpieniem od danego prawa czy zadośćuczynienia. 11.8 Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności, wszelkimi formularzami zamówień czy instrukcjami dotyczącymi metod płatności (w stosownych przypadkach) zastępują wszelkie inne regulaminy stosowane uprzednio do użytku w naszej witrynie internatowej i/lub sprzedaży Usługi z ramienia Dostawcy."